Stenger for fysiske besøk i omsorgsboliger og på sykehjem

  Søndag kveld sendte Helsedirektoratet ut et krav om alminnelig besøksstans ved alle landets helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger. Dette omhandler også omsorgsleilighetene i dialog med beboer og de pårørende.

Kommunedirektør i Hadsel, Ola Morten Teigen.  

Hadsel

Dette står å lese i en pressemelding fra Hadsel kommuner mandag kveld.

Brevet fra helsemyndigheten kom som en oppfølging til anbefalingen om adgangskontroll, som Hadsel kommune informerte om torsdag. For Hadsels del gjelder besøksforbudet altså sykehjemmet på Stokmarknes, samt omsorgsboligene på Riarhaugen, Thodebo og Innlandet alderssenter.

– ­Tiltaket gjøres for å skjerme de mest utsatte i hadselsamfunnet, opplyser ordfører Kurt Jenssen i pressemeldingen.

Videomøter med pårørende

Men han har, i samråd med kommunedirektør Ola Morten Teigen, en plan for hvordan kontakt mellom beboere og pårørende kan opprettholdes i unntaksperioden.

– Vi vil tilrettelegge for digital kontakt så langt dette er mulig, sier ordføreren.

– Tanken er at beboerne på sykehjemmet og i omsorgsboligene skal kunne treffe sine pårørende, slekt og venner helt trygt og uten fare for at hverken de eller andre beboere blir smittet av koronaviruset. Det er disse som kanskje først og fremst er i risikosonen, og derfor må vi ta litt ekstreme tiltak i bruk for å beskytte dem, forklarer kommunedirektøren.

Gratisløsning

Det jobbes med å få på plass en løsning i løpet av nærmeste framtid som gjør at beboerne kan delta i en slags videokonferanse med sine.

– Det vil være en gratisløsning med veldig lav brukerterskel, slik at det blir minst mulig komplisert for de pårørende. På sykehjemmet vil de ansatte sørge for å rigge til slik at beboerne kan være med i videomøtet der dette lar seg gjennomføre for den enkelte, sier Teigen.

Informasjon om dette vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside og på Facebook så snart løsningen er kvalitetssikret og klar til bruk.

Kommunen opplever god dialog med pårørende og stor forståelse for at besøksstansen er nødvendig i denne tiden.

Takker for innsatsen

Jenssen og Teigen benytter samtidig anledningen til å rose innbyggere og ansatte i en vanskelig og svært uvanlig situasjon.

– Vi retter en stor takk til alle som innfinner seg med de pålegg som storsamfunnet har satt i verk. Likeledes til alle våre ansatte innen helse og omsorg som har gjort og gjør en formidabel jobb i den situasjonen vi er i nå. Også de ansatte innen skole og barnehage som tilpasser seg en helt annen arbeidshverdag. Vi er også imponert over alle de tiltak vårt næringsliv har satt i verk for å unngå smitte. Den statlige pakken som kom i dag, mandag, vil avhjelpe den dramatiske situasjonen for noen, vi forventer det vil komme flere på løpende bånd, lyder fellesmeldingen fra ordfører og kommunedirektør.