Positiv spredning av bønn om hjelp:

Tyvetalls henvendelser fra næringsliv til sykehuset

– Dette er en veldig positiv spredning, og bedrifter ønsker å bidra, sier pressekontakt Jan Eskil Severinsen i Helse Nord RHF.
Hadsel

I helgen gikk styret i Helse Nord RHF med en henvendelse til næringslivet om å bidra med smittevernutstyr til sykehusene. Responsen lot ikke vente på seg, og det skal allerede ha kommet godt med henvendelser om tilgjengelig utstyr.

– Det har vært et tjuetalls henvendelser allerede og vi ser at folk ønsker å bidra hvis de har mulighet. En hel verden har behov for smittevernutstyr, og da sier det seg selv at det blir vanskelig å dekke behovet sier pressekontakt Jan Eskil Severinsen i Helse Nord RHF.

Yrkesgruppene det bes om hjelp fra er blant annet håndverkere, tannleger, hudpleier, og andre yrker som bruker åndedrettsvern.

Utilstrekkelig utstyr er stor risiko

– Norge er i en krevende situasjon med koronautbruddet og dyktige medarbeidere i både kommunehelsetjenesten og sykehusene gjør en fantastisk jobb med å sikre liv og helse. Helse Nord oppfordrer næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget. Det kan være mange bedrifter som har utstyr på lager som de i denne utfordrende situasjonen kan avse. Kommunehelsetjenesten og våre sykehus har gode rutiner for å begrense bruk av smittevernutstyr, likevel vil det være stor risiko for at vi ikke har tilstrekkelig, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen på deres hjemmesider.

Læringspunkter

Ifølge Severinsen jobbes det nasjonalt med å få inn nok utstyr, før det deles ut til sykehusene. Hvor lenge innsamlingsaksjonen vil pågå ønsker han ikke å spå.

– Det er virkelig et stort behov, og hvor lenge behovet vil være der vet vi ikke. Vi er i startgropa av dette, og jo mer og lenger næringslivet kan bidra, så vi kan opprette et lager av livsviktig utstyr, jo bedre, sier han.

– Hva sier dette om forberedelsene norske helsemyndigheter gjorde i forkant av pandemien?

– Dette er en situasjon vi ikke har vært i før, og det er helt sikkert mange læringspunkter underveis, sier Severinsen.

– Men vi får god respons fra mange som vil bidra, og dette vil sikre sykehus og kommuner som har behov, sier Severinsen.