Samler frivilligheten i en app

Frivillighetssentralen, sosiale medier og godt gammeldags naboskap får hjulene til å gå rundt, men hvordan nå frem til de som kan hjelpe, eller trenger hjelp? Hadsel kommune lanserer appen "NyBy". - Vi ser behovet for å koordinere behovene og frivillige, og tar derfor i bruk appen som hjelper oss med dette, sier varaordfører Lena Arntzen.

Roser dugnadsånden: Varaordfører i Hadsel, Lena Arntzen, bejubler det store engasjementet for å hjelpe hverandre i Hadsel. - Men vi så en nødvendighet i å koordinere frivilligheten, og vil derfor bruke appen for å gjøre det lettere, sier hun.  Foto: Privat

Hadsel

Målet er å kunne kartlegge behovet for hjelp fortløpende, slik at den frivillige innsatsen som hadselværingene allerede har gitt uttrykk for at de vil bidra med, kan rettes mot dem som trenger det.

– Rett før helga opprettet hadselværingen Renate Eriksen facebookgruppa "I Vesterålen hjelper vi hverandre". Responsen har vært helt formidabel og svært mange har meldt seg som hjelpere. Vi ser at det er behov for at man koordinerer hjelpebehovene og de frivillige, og tar derfor i bruk appen "NyBy" som skal hjelpe oss i dette arbeidet, sier varaordfører Arntzen i en pressemelding.

– Her kan du be om hjelp, og her kan du gi hjelp. Det er på en måte tufta på samme form for delingsøkonomi som Aibnb og Uber. Det legges inn oppdrag, og så blir det opp til de registrerte frivillige si ja dersom de kan forplikte seg til å utføre det. Hjerterommet er stort i Hadsel – og nå må bare hjertene organiseres, legger hun til.


Har opprettet hjelpegruppe på Facebook

I Vesterålen hjelper vi hverandre, slår Renathe Eriksen fast. I løpet av ett døgn har over 500 personer meldt seg på Facebook-gruppa, «I Vesterålen hjelper vi hverandre». Intensjonen er å gi hjelp til vesterålinger i forbindelse med koronaviruset.


Enorm dugnadsånd

Ifølge Arntzen fortjener alle som har meldt seg som frivillige solid ros for dugnadsånden de viser. Både frivillighetssentralen og facebookgruppa viser medmenneskeligheten og naboskapet i kommunen.

– Samtidig er det også å forberede seg litt på det som kommer, og appen er noe som kan brukes også etter at krisen er over, til selvorganisering av frivilligheten, sier Arntzen.

Ifølge henne har hadselværinger tilbudt seg å bidra med snømåking, strøing av veier, henting av post og å handle varer.

– Det er til og med noen som har tilbudt digital leksehjelp, så hjelpeønsket og kreativiteten er stor, sier hun.


Positiv spredning av bønn om hjelp:

Tyvetalls henvendelser fra næringsliv til sykehuset

– Dette er en veldig positiv spredning, og bedrifter ønsker å bidra, sier pressekontakt Jan Eskil Severinsen i Helse Nord RHF.


Brukerstyrt

Arntzen tror appen vil være lett forståelig for alle, og at den vil være til god hjelp. Samtidig understreker hun at det er opp til brukerne med hjelpebehov å sende ut "oppdrag".

– De må fortelle hva de ønsker, og så melder det seg frivillige. Du sier ikke nei til noen. Det som så skjer er at den som trenger hjelp og den som vil hjelpe kan snakke om detaljene. For eksempel kan man som bruker si at man skulle hatt noe på butikken på Melbu, i stedet for å være spesifikk og si "tre liter melk", sier Arntzen.

Hun forventer dog ikke at alle vil bruke appen, men legger til at dette er et supplement sammen med det gode arbeidet frivillighetssentralen og facebookgruppen "I Vesterålen hjelper vi hverandre" gjør.

– Det er noe med at dette er en felles dugnad, og noe som folk unisont har tatt innover seg med en kollektiv forståelse av at nå er det alvor.. Da har vi alle et ansvar for å ikke dra det ut i tid, så vi kan komme tilbake til normalen, sier Arntzen.

– Vi legger opp til at de som kanskje ikke er så datateknisk kyndige får mulighet til å melde behov på annen måte. Eksempelvis ved å ringe et telefonnummer. Her er vi i dialog med Hadsel frivilligforening og Hadsel Røde Kors som forhåpentligvis kan spille en viktig rolle, legger Arntzen til.