Hadsel Næringsforening om koronasituasjonen:

– Kritisk for mange små bedrifter

Det er kritisk for mange små bedrifter i Hadsel, mens det for de største går foreløpig bra, sier Hadsel Næringsforening i en pressemelding.

Bykuben på Stokmarknes (illustrasjonsbilde).  Foto: PER EIVIND KNUDSEN

Hadsel

Den siste uken har Norge og verden opplevd at hverdagen har blitt snudd på hodet. Norske myndigheter har gjort store grep for å ta tak i den situasjonen som vi står inne i og befolkningen har rettet seg etter dette og satt liv og helse først. Dette har ført til enorme utfordringer for mange bedrifter. Også i Hadsel. For mange nøkkelbedrifter er bemanning kritisk, mange sitter i hjemme karantene eller har omsorg for barn som ikke er i skole og barnehage.

NASJONALE TILTAK

Regjeringen og et samlet Storting har etter hvert også kommet med en rekke tiltak mot bedrifter og ansatte for å lette på situasjonen. De første store grepene har gjort det lettere å permittere, staten har tatt en vesentlig del av den økonomiske byrden og rettighetene til de ansatte og selvstendige næringsdrivende har blitt kraftig bedret. Dette har vært vesentlige og viktige grep for mange bedrifter. Det siste viktige tiltaket er redusert arbeidsgiveravgift. Hadsel kommune utsetter betaling av kommunale avgifter og staten har justert lav mva sats og utsatt innbetaling.

OVERSIKT ER VIKTIG

Leder i Hadsel næringsforening Toni Gjessing, sier at de har fulgt situasjonen tett, vi har hatt møter i styret og tett dialog med medlemsbedriftene våre. Det har vært viktig å kartlegge hva som er status for vårt næringsliv og høre med de fleste medlemsbedriftene hvordan det går. Det er viktig å få satt inn tiltak der det er behov, og overvåke det som foreløpig går greit. Styret har et nytt møte neste uke der vi vil se på forslag til flere tiltak. Det er fortsatt et stort behov, det er mange sårbare bedrifter som ikke dekkes av de tiltakene som er kommet. Også må vi se hvilke tiltak som kommer på bordet underveis.

Nå har vi gjennomført en større undersøkelse for å få en god kartlegging. Fremover er det viktig å se hvordan de tiltakene som er gjennomført virker, og vurdere om det er andre type tiltak som må iverksettes lokalt for å oppnå bedre effekt enn de nasjonale tiltakene.

USIKKERHET

Det er naturligvis mye usikkerhet knyttet til dette. Det er ingen som kan fastslå ringvirkningene av dette, og derfor svarer nesten halvparten at de er usikre på hvordan dette er om 1 måned og 27% tror det blir vesentlig dårligere. Hvis man ikke kommer i normal drift i løpet av tidlig april blir det katastrofalt. Blir de kraftigste restriksjonene opphevet, så ser det lysere ut. For mange er uansett årets sesong over. Reiselivsbedriftene har fått kanselleringer og dette ser ikke ut som dette har gått over til sommeren. Vi får håpe Norge får kontroll og at nordmenn ønsker å komme hit på ferie.

OPPI DET HELE ER DET OGSÅ MYE POSITIVT

Vi fikk tilbakemelding om at det var for vanskelig å få fram det som er positivt i undersøkelsen vår! Vi er helt enige i at det er viktig og se på det som er positivt. Og det er mye positivt i Hadsel, det viser både undersøkelsen og samtaler med medlemmene. De store bedriftene som jobber langsiktig eller er i bedriftsmarkedet og har mange ansatte, har foreløpig merket lite til krisen. Både Nordlaks og Lerøy er definert som samfunnskritiske, og selv om også de opplever usikkerhet vedr. bemanning, leveranser og stengte grenser, så går det foreløpig bra. Det samme gjør det for andre som jobber mot fiskeriene, som Melbu Systems. Bygg og anlegg går også relativt normalt foreløpig og dermed også byggevarehandel. Også gleder vi oss med Norengros som har gode tider.

NÅ MÅ ALLE BRUKE DE LOKALE BUTIKKENE

Små, lokale butikker som er sårbare i utgangspunktet sliter mest, sammen med de som er stengt etter krav fra myndighetene. De som er stengt får vi ikke gjort så mye med nå, de kan ha mulighet til å redde seg ut av dette med de tiltakene som er innført. Når dette er over, så er det ei enormt stor kneik å forsere og det er veldig bekymringsfullt. Dette er bare begynnelsen for mange sine bekymringer. De butikkene som holder åpent, gjør det for å overleve. Når dette er over kan vi oppleve at veldig mange er borte for godt. Fra en økonom sitt perspektiv vil det være naturlig at det blir borte en del svake, mindre bedrifter. I Hadsel har vi ikke den luksusen at det ikke er et problem. I Hadsel sliter vi med rekruttering av denne type bedrifter og derfor kan dette være døden for lokal handel i kommunen. Der har alle et ansvar, bedrifter og innbyggere.

NÅ ER TIDEN INNE FOR Å TENKE HELHET

Det er viktig at alle tenker helhetlig. De store bedriftene må vurdere om de kan bidra til å gjøre det lettere for andre å komme igjennom dette. Huseiere må se om de har mulighet til å gjøre noe, for å redde leietakerne som har behov. Nå er tiden for å være litt rundere i kantene med sine kunder, og andre rundt oss. Bankene har et enormt ansvar, samtidig som de enkelte foretakene må vurdere hvilke tiltak de selv kan gjennomføre. Vi opplever at man er innstilt på dette!

UNDERSØKELSEN

60 bedrifter har besvart undersøkelsen, halvparten er små bedrifter med under 4 ansatte og ca. 25% har over 10 ansatte. 17% av disse bedriftene sier de har mistet all omsetning og det er kritisk i seg selv. Over 50% har mistet mer enn 25% av omsetningen. Samtidig er det 46% som har mindre eller igjen endring i omsetning og det stort sett de største bedriftene. Jo større, jo bedre går det tilsynelatende.

MISTET OMSETNING

De som har mistet mer enn 50% av omsetningen er stort sett lokale butikker, serveringssteder, reiselivsbedrifter, helse relaterte og flere tjenesteytende bedrifter. Det kan godt hende de som har dårlige tider er overrepresentert, men hvis over 30% av bedriften har mistet så mye omsetning så vil det komme mange konkurser hvis vi ikke klarer å gjennomføre tiltak som sørger for at disse overlever.

DET FARE FOR KONKURSER

De aller fleste bedrifter anser det ikke som en risiko at de skal måtte avvikle driften pr. nå, men vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vedvarer og det blir for tidlig og spekulerer mye i dette nå. Det er de aller minste bedriftene som anser risikoen for konkurs som stor, men også noen større bedrifter er redd for at det kan bli utfallet. Til sammen er dette arbeidsplassen til mange hundre mennesker og det er mye i Hadsel.

PERMITTERINGER

40% har iverksatt permitteringer og ca. 25% av bedriftene har permittert mer enn 50% av arbeidsstyrken og det er stort sett bare de som er stengt etter restriksjoner fra myndighetene som har permittert hele arbeidsstyrken. Det er igjen de minste bedriftene som har permittert flest, og kun de bedriftene opptil 9 ansatte som har permittert mer enn 50%. Noen større bedrifter har iverksatt permitteringer, men da i mindre grad. For mange av de store bedriftene er utfordringen å ha arbeidsstyrke nok, pga. karantene og foreldre som er hjemme med barn.

BEHOV FOR TILTAK

De to tiltakene som vil ha størst effekt for bedriftene er å få fryst faste kostnader i en periode. Her er det ikke spurt spesifikt, men generelt gjelder dette lønn, merverdi- og arbeidsgiveravgift og andre kommunale kostnader. Det er gjort en rekke tiltak, men slik vi ser det er det enda større behov for å få justert og utsatt den høyeste mva satsen. Dette vil være viktig for de minste bedriftene. Vår helt klar oppfatningen er at må myndighetene få på plass bedre tiltak direkte rettet mot de minste bedriftene. Den anbefalingen er sendt via ordfører til Stortinget allerede, men vi kan kun oppfordre alle med politiske kontakter å se spille inn mer målrettede tiltak. 8 av 10 bedrifter i Norge har færre enn 4 ansatte. Det er snakk om enormt mange ansatte, som ikke får fokus! Den høyeste mva satsen må justeres ned tilbakevirkende fra 1.1 og utvide perioden for rapportering av mva til 6 eller 12 mnd. Det fleste bedrifter vet hva de betaler i mva i løpet av et år og det er lett å justere for tapt omsetning. Dette er et tiltak som ville gjøre det enklere for mange små bedrifter. Hadsel kommune bør i tillegg til en mulighet for å utsette kommunale kostander, halvere disse for 2020. Redusert arbeidsgiveravgift er naturligvis et velkomment tiltak, men det er ikke det som holder bedriftene i gang.

HVA KAN MAN GJØRE?

På kort sikt så vil de fleste oppleve at det går an å ha dialog med leverandørene. De fleste som har mistet største delen av omsetningen har allerede permittert ansatte, og de som ikke har gjort det må vurdere å gjøre dette. Det er viktig å ta tidlige grep. Det er kommet en rekke tiltak som bedriftene kan benytte seg av, men det vil være veldig forskjellig hva som er best for hver enkelt bedrift. En del avgifter til kommune og stat kan utsettes, og noe er redusert, men dette er tiltak på lengre sikt. Bedrifter som er usikre må søke råd. Ta kontakt med regnskapsfører eller andre bedrifter og snakk sammen.