Gode korona-tips for barn

FAU ved skolene i Hadsel og kommuneoverlegen har sendt ut følgende brev til alle foresatte til barneskoleelever:

Illustrasjonsbilde barns lek.  Foto: Gorm Kallestad

Hadsel

Vi forstår at det er mye usikkerhet rundt sosial kontakt mellom barna i disse korona-tider.

FAU velger derfor å komme med noen generelle anbefalinger. Disse er utarbeidet i samråd med kommunelege, og med utgangspunkt i helsedirektoratet sine anbefalinger.

Ifølge Helsedirektoratet er hovedmålsettingen å redusere antall kontakter. Derfor oppfordres det til å være mest mulig hjemme, og redusere antall personer man er sammen med. Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Helsedirektoratet kommer med tydelig anbefaling om å holde minst 1 meters avstand. Dette er nok vanskelig for barn å forholde seg til, men vi oppfordrer til å snakke med barna om det likevel.

Videre har FAU og kommuneoverlegen følgende konkrete råd, basert på Helsedirektoratet sine retningslinjer:

· Bursdagsselskaper utsettes.

· Vennegrupper utsettes, med mindre man er så kreative at man tar det på nett o.l.

· Overnattingsbesøk begrenses, helst utsettes.

· Oppfordrer folk til å ikke møtes innendørs, men heller utendørs. Ski er eksempelvis en fin aktivitet, hvor avstand er naturlig.

· Samvær bør begrenses til få timer.

· Kun et fåtall faste lekevenner. H.dir. anbefaler 1-2 faste lekevenner. Oppfordrer videre foresatte til tett dialog for å avklare at det ikke er luftveissymptomer i hjemmet.

· Videre er det viktig å vaske hendene ofte; både før, under og etter lek.

· Besteforeldre bør ikke brukes til pass av barn, da økende alder gir risiko for alvorlig forløp av koronavirusinfeksjon.

Vi forstår at alle barn er forskjellige, og at vi som foresatte kjenner våre barn best selv. Man kommer derfor selvsagt aldri utenom individuelle vurderinger, og her får vi jo alle bare bruke sunn fornuft. Veldig flott at klassenes Facebook-grupper brukes til informasjonsutveksling og forslag til det beste for barna våre. (PS: husk at ikke alle er på Facebook)

Helsedirektoratets nettsider har informasjon om sosial kontakt og om hvordan man snakker med barn om Korona.

https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide