Flere reagerte på at kommunelegen sa «epedemien kommer til Vesterålen om én uke». Slik begrunner han utsagnet

I en videomelding på Hadsel kommunes hjemmeside uttalte kommuneoverlege i Hadsel Ingebjørn Bleidvin at «– Om en ukes tid kommer epedemien hit også, og da vil vedtakene bli borte fordi de ikke lenger gir faglig mening». Nå forklarer han utsagnet.

Hadsel

Den originale videoen kan du se i vinduet øverst i saka.

Etter å ha fått flere henvendelser fra lesere, tok Vol kontakt med Bleidvin for å forhøre oss om hva han la i utsagnet.


– Vi er lovpålagt å beskytte innbyggerne våre

Søndag ble det klart at kommunene i Vesterålen og Lofoten forlenger det som mange oppfatter som strenge karanteneregler, i en uke til.


Til Vol skriver han på e-post:

– Det meste av statistikk nasjonalt og globalt, tyder på at smitten vil nå frem til oss til slutt, uansett tiltak. Målet med smitteverntiltakene er å utsette tidspunktet, og gjøre at smitten kommer mer gradvis, skriver han og fortsetter:

– Grunnen til at jeg sier «om en ukes tid», er at det allerede er innlagt smittede pasienter i Nordlandssykrhuset og på UNN, og at det er påvist enkelte smittede pasienter i vår region, noe vi riktignok har god kontroll på foreløpig. Erfaringen fra andre steder tilsier at sykehusinnleggelser med Covid-19 er et tegn på at det finnes smitte i samfunnet også. En uke er et veldig omtrentlig anslag på når vi kan se starten av dette, uten at det er noen brå dramatikk i akkurat det.

Til slutt skriver kommuneoverlegen:

– Det er nettopp dette vi har brukt den siste tiden på å forberede oss på. Men, som med alt annet knyttet til dette nye og ukjente viruset, er det godt mulig at dette kan skje både tidligere eller senere.