Helse- og omsorgssjef Marion Celius:

– Ikke enkelt å forutse når den store bølgen kommer

– Foreløpig er smittesituasjonen i Hadsel og Vesterålen under god kontroll, og når den store bølgen kommer hit er ikke helt enkelt og forutse.

Helse- og omsorgssjef Marion Celius har en liste over 117 personer, mange med helsefaglig kompetanse, som kan bidra på ulike områder i koronakrisen. 

Hadsel

Det sier helse- og omsorgssjef Marion Celius på spørsmål fra Vol, knyttet til kommunens kartlegging av personell med helserelatert bakgrunn knyttet til koronakrisen. Etter at Hadsel ba folk med helserelatet bakgrunn om å melde seg, har 117 personer tatt kontakt med kommunen.

– Vi er veldig glade og takknemlige for denne positive tilbakemeldingen, sier helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, Marion Celius, etter at Hadsel kommune i forrige uke gikk ut og oppfordret alle med helsefaglig utdanning eller erfaring, men som jobber med helt andre oppgaver i dag, om å registrere seg hos kommunen.

Hadsel opplyser at det blant de 117 som har meldt seg, er sykepleiere, fysioterapeuter, helsefagarbeidere og andre med helsefaglig utdanningsbakgrunn. Andre er pensjonister med helsefaglig bakgrunn eller andre yrkesgrupper enn helsesektoren. Elever og studenter under helsefaglig utdanning står også på lista.

– Hvordan tenker dere helt konkret og spesifikt at de 117 personene eventuelt skal bidra med dersom det blir behov for dem i koronasammenheng?

– Vi har fått en god oversikt over hvilken erfaring den enkelte har med seg. Nå må vi se hvor de kan passe som vikar ut fra utdannelse og erfaringsbakgrunn. Dette arbeidet holder vi på å systematisere sammen med enhetsledere, avdelings- og sonelederne. I den grad vi ser at vi må begynne å benytte oss av kompetansen der ute, vil de aktuelle få tilsendt e-læringskurs for å oppdatere seg innenfor pleie- og omsorg, krav om politiattest og vikaravtale. De vil i neste omgang bli kontaktet om opplæringsvakter slik at de kan gå inn og erstatte fast personell som enten er syke, i karantene eller evnetuelt satt til andre oppgaver.

– Hvor stor sannsynlighet er det for at kommunen vil benytte seg av deres tjenester, og hvor langt fram i tid kan det være aktuelt.

– Foreløpig er smittesituasjonen i Hadsel og Vesterålen under god kontroll, og når den store bølgen kommer hit er ikke helt enkelt og forutse. Om det store behovet blir om tre uker eller tre måneder er ikke lett å spå i dag, men kanskje noe midt mellom? Derfor er vi svært fornøyde med at så mange har meldt seg for å bistå oss. Jeg ønsker å rette en stor takk til samtlige for rask og god respons! Vi bruker nå tiden og planverket vårt for å være best mulig forberedt på en større smittesituasjon.

– Hvor mange av de 117 som har helsefaglig utdanning?

– Mer enn 80 prosent av de som har meldt seg har en eller annen helsefaglig utdannelse. Vi har både helsefagarbeidere, helsesekretærer, sykepleiere, vernepleiere og fysioterapeuter som har meldt seg, med flere. De øvrige har stort sett erfaring fra helsevesenet som pleieassistenter.

– Vil de 117 bli koronatestet før de eventuelt skal arbeide, og har kommunen kapasitet til å teste dem, samt hvor raskt?

– Nå er det slik at testkriteriene som settes fra Folkehelseinstituttet stadig endrer seg, samt at enklere hurtigtester er under utvikling. Hva som er aktuelt når vi kommer dit at vi tar i bruk denne personell-lista, er umulig å forutsi nå. Det jeg kan si er at vikarene vil bli utsjekket ut fra gjeldende kriterier, slik at vi ikke risikerer at potensielt smittede skal jobbe med våre eldre og syke. Dette gjelder også vårt faste personell.