Øker stillingsprosenten til kommunelegen og smittevernlegen i Hadsel

Hadsel kommune utvider stillingen til smittevernlege og kommuneoverlege midlertidig for å håndtere koronautbruddet.

Martin Larsen Drageset er smittevernelege i Hadsel.. Foto: Marit Bjørkheim 

Hadsel

– Vi gjør dette grepet for å være best mulig rustet i arbeidet med koronautbruddet, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius i ei pressemelding fra Hadsel kommune.

Fra og med 16. mars er stillingsprosenten til smittevernlege Martin Larsen Drageset økt fra 20 til 40 prosent. For kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin er stillingsprosenten økt fra 40 til 80 prosent fra samme dato. Økningen er et midlertidig tiltak på tre måneder.

– Vi ser at arbeidet med koronautbruddet har krevd en helt annen arbeidsmengde enn normalt. Ved å øke disse stillingene i en periode sikrer vi at kommunen har bedre kapasitet i det som kommer til å bli en krevende periode, sier Celius.

Både smittevernlegen og kommuneoverlegen arbeider også som fastleger og har pasientlister. Når stillingsprosenten for de kommunale stillingene øker, kan de redusere fastlegedelen. I perioden med økt stillingsprosent vil noen av deres pasienter få hjelp av andre fastleger i kommunen.

Hadsel kommune har også gitt alle fastlegene i kommunen midlertidig fast ansettelse. Dette er gjort fordi kommunen forventer økt behov for legetjenester på infeksjonsklinikk, sykehjem, legevakt og andre situasjoner som ikke kan dekkes av næringsdrivende fastleger.

– Etter at vi innførte midlertid fast ansettelse i Hadsel, har KS også gått ut og anbefalt kommunene å gjøre dette. Med disse to tiltakene, er Hadsel kommune så godt rustet som mulig på legesiden, sier Celius.