Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin:

– Vi opplever at det er stille før stormen. Folk som er syk, må ikke nøle med å ta kontakt

I teorien kan Hadsel slippe unna fase to av epidemien, men kommunelege Ingebjørn Bleidvin tror ikke det skjer. Han oppfordrer folk som er syke, om å ikke nøle med å ta kontakt.
Hadsel

For første gang i historien avholdes møtet digitalt, via Skype. Kommunelege Ingebjørn Bleidvin orienterte kommunestyret om korona-situasjonen i kommunen

Han viste med tidslinje fra som er innført av tiltak siden de første meldingene kom ved nyttår om et virusutbrudd i Wuhan i Kina.

Lang rekke tiltak

– I fase en av pandemien er det få tilfeller, og de er enkle å spore opp. Fase to vil ha små klynger med smittede som det vil være litt vanskeligere å holde kontroll på. Fase tre er hoved-bølgen, med sterkt økende antall smitta, sier han.

Fase fire er toppnivået med en sterkt økende kurve over intensivinnleggelser.

– Det er det som er problemet med hele epidemien, toppnivået overstiger helsevesenet sin kapasitet. I fase fem er man på slutten, men kan fortsatt ha oppblomstringer med klynger som er smitta, men det skal i hovedsak være håndterbart, sier han.

Blant en lang rekke tiltak som er iverksatt er et eget infeksjonskontor separat fra resten av legetjenesten, et slusetelt som legevakten bruker for at det ikke skal komme smitte inn i lokalene til sykehuset, samt en egen koronatelefon som avlaster helsetjenesten.

I fase en lengre enn vi trodde

-Hva vi ser for oss og planlegger for, er at vi er fortsatt i fase en. Det er derfor vi opprettholder det lokale karantenevedtaket. Det er en klar og tydelig anbefaling fra FHI å redusere reising fra enkelte områder. Når vi får lokale tilfeller og klynger er det ikke et poeng å opprettholde vedtaket. Det er ren smittevernfaglig logikk, sier han.

– Vi har vært i fase en betydelig lengre enn vi trodde. Vi ser nå andre steder i verden at smitten brer om seg. Det er ingen grunn til å tro at det ikke kommer, det vil i alle fall overraske meg.

– Vi verner oss mot en stormflo, og bygger opp sandsekker og verner så godt vi kan. Men vannet vil sive inn til slutt, og da må vi endre responsen etter hva som skjer, sier Ingebjørn Bleidvin.

I det siste anslaget fra FHI vil anslagsvis toppen komme fra staten av mai nasjonalt sett, tror de. Det er vanskelig å si hvor lenge den vil vare og hvor spiss og bratt kurven blir, sier han.

Nyttig for oss

Bleidvin tror Hadsel trolig etter hvert vil følge smitteutviklingen nasjonalt.

– Utsettelsen vi har fått, i og med at vi er i nord og har hatt lokale vedtak har vært veldig nyttig for oss, fordi vi har manglet utstyr. Nå begynner vi å få utstyret på plass. Nordlandssykehuset lager egne testpakker. Mange kommuner holdt på å gå tom, sier han.

I Hadsel er om lag 90 personer smitte-testet. Og man hadde bestilt inn nok utstyr til at der fortsatt er en del igjen.

– Det er veldig nyttig at vi holder oss i fase en så lenge som mulig, slik at sykehuset får tid til å produsere testremedier. Når fase to kommer, vil tallene hos oss kanskje være mer som nasjonen, eller kanskje fortsatt ligge litt bak, sier han.

Nord for oss, i Troms er det nå over hundre smittede og ti innleggelser.

Blir en verdifull ressurs

– Vi har fått inn mange som har registrert seg som ledige helsefagarbeidere, og det er kjempepositivt. Vi har langt flere enn sammenliknbare kommuner, og de vil være en veldig verdifull ressurs, sier han.

Epidemien kan gi sykefravær på mellom 30 og 40 prosent, og da er det viktig å ha disse helsefagarbeiderne tilgjengelig.

– Blant større tiltak innen helse er at hvis det blir behov for en interkommunal sengepost på grunn av mannskapsmangel i den enkelte kommune, så ser vi på lokaler som kan passe, sier Bleidvin.

Stille før stormen

Et kjempeviktig smitteverntiltak som virker mot spredning og dødsfall, er sosial distansering.

– Nå er det gått et par uker, vi begynner å få planer og team på plass og får mer smittevernutstyr på plass etter hvert. Vi er litt rede nå, og det er veldig rolig både på sykehus og legekontor, fordi veldig mye av det vi vanligvis gjør, er avlyst og utsatt, sier han.

– Særlig på sykehuset er det stille før stormen, vi avventer situasjonen er og tydelig på at folk må ta kontakt om de føler seg syke.

Vi vil ikke ha hjertesvikt eller nyresvikt som får utvikle seg til å bli mer alvorlig, fordi folk er redde for å ta kontakt. Enten fordi de tror vi er overarbeidet eller fordi de tror det er smittefare her, sier Bleidvin.

Nok utstyr i dagens situasjon

Stig Sørmo (Sp) viste til få smittetilfeller i Nordland og Vesterålen, og lurte på om man kunne slippe unna en fase to.

– Rent teoretisk er det mulig å slippe unna, men da må man fortsatt på ubestemt tid med de ekstreme tiltak inntil man har vaksine eller medisin klar, som de fleste regner med vil ta et år. Så svaret er nok nei, sier Ingebjørn Bleidvin.

– For smittevernutstyr, er det slik at vi har alt kritisk utstyr vi trenger, respiratorer og munnbind. Hvis vi får en stor bølge, har vi nok utstyr til å dekke opp for det?, spurte Sørmo.

– Om vi har alt vi trenger, er svaret ikke ennå og ikke for så veldig lenge. Så lenge vi er i fase en mer normalt forbruk, er vi godt hjulpne. Problemet er når vi får to til fire isolatpasienter, da blir forbruket av utstyr mangedoblet. Ved normal drift ar vi nok, men ikke hvis mange blir syke, sier Bleidvin.

Han viste til at det kommer positive nyheter fra leverandører som har tatt initiativ til å bestille utstyr.

– Det jobbes også med lokale initiativ og bedrifter. Jeg er svakt positiv, men føler ikke vi har landet eller er trygge på at vi har alt vi trenger hvis det blir ille, sier han.