– Åpner ikke skoler og barnehager før smittevernrutinene er gode nok

Hadsel kommune har kommet med oppdaterte koronatiltak.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin tror noe aktivitet kan åpnes mot sommeren. 

Hadsel

Før påske kom regjeringen med de nye nasjonale koronatiltakene. Hadsel følger de nasjonale føringene. Når det gjelder tall på påvist smittede i kommunen, er dette fortsatt 5.

– De største endringene gjelder skole og barnehage, som de fleste sikkert er kjent med. Vi følger i utgangspunktet de nasjonale åpningsdatoene, men alle skal være trygge på at vi ikke åpner før vi vet at smittevernrutinene våre er gode nok, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

– Lokalt kan folk merke seg at vi åpner opp igjen for idrett og andre typer aktiviteter, så lenge en kan overholde smittevernkravene, sier Bleidvin.

Helsedirektoratets regler om avstand og antall personer er gjeldende.

– Kravet om maks fem personer og minst to meters avstand gjelder alltid, sier Bleidvin.

Selv om det fortsatt ikke er påvist lokal smitte i Hadsel, er regionen som helhet nå i fase to av epidemien. Det vil si at det er antatt lokal smitte i Vesterålen/Lofoten.

Situasjonen kan endre seg også i Hadsel og det kan komme endringer i tiltak på kort varsel. Vi ber derfor innbyggere følge med på hjemmesiden til kommunen og følge Hadsel kommune på Facebook.

Dette er tiltakene

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene og SFO åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. VG2 og VG3 innen yrkesfag åpner.

Det blir fortsatt fjernundervisning for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for de studenter og ansatte som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet.

Helsedirektoratet vil komme med tydelige, konkrete råd for hvordan barnehager og skoler skal utøve smittevernstiltak i hverdagen etter åpningen.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, vil kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Hver bransje skal i samarbeid med FHI utarbeide en standard for smittevern som skal følges av den enkelte bedrift.

Idrett, kultur og andre arrangementer

· Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.

· I Vesterålen åpner kommunene for innendørs- og utendørsaktivitet, med en absolutt forutsetning om at man følger Helsedirektoratets regler om avstand og antall personer. Det vil si minst to meters avstand, og maks fem personer tilstede.

· For idrettsaktiviteter gjelder i tillegg Norges Idrettsforbunds råd:

  • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
  • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
  • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
  • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
  • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
  • Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

Disse tiltakene er uendret

· Hyppig håndvask og desinfisering.

· Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.

· Unngå håndhilsing og klemming.

· De som bor sammen kan omgås som normalt.

· Husk god hoste- og nysehygiene.

· Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.

· Avstandsbegrensning på to meter, unntatt for personer som lever sammen til daglig. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.

· Maksimalt fem personer kan være sammen, unntatt for personer som lever sammen til daglig.

· Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.

· Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.

· Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.

· Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.

· De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.

· En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.

· Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.

· Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Andre tiltak

· Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves 20.april.

· Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.