Frykter corona-smitte etter barnehageåpningen: Gun (61) tør ikke å gå tilbake på jobb

Barnehageassistent Gun Korneliussen (61) returnerte ikke på jobb da barnehagene åpnet igjen mandag. Hun er redd for corona-smittefaren på jobben på grunn av astma.

BARNEHAGEASSISTENT: Gun Korneliussen er redd for corona-smitte når barnehagene åpner på grunn av astma. Hun tar to uker ulønnet permisjon. Foto: Privat 

Hadsel

– Jeg føler selv at jeg har dårlige lunger. Jeg er redd for å bli smittet og er redd for at mine lunger ikke tåler det, sier Gun Korneliussen til VG.

Barnehageassistenten fra Vesterålen jobber til daglig i den private barnehagen Lille-Børøya barnehage i Stokmarknes. Men da landets barnehager har åpnet igjen denne uken, våger hun ikke å gå tilbake på jobb. Grunnen er hennes astmadiagnose.

Ikke sykmelding

Hun får imidlertid ikke sykmelding. Folk med «betydelig nedsatt lungefunksjon» er regnet blant risikogruppene som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Astmadiagnosen til Korneliussen er ikke av en slik alvorlighetsgrad av den går innenfor en slik risikogruppe. Men hun velger å bli hjemme fra jobb i en ulønnet permisjon de to neste ukene på grunn av smittefrykten.

– Jeg er ikke alvorlig syk og er ikke hysterisk, men jeg føler ikke for å gå på jobb i barnehage. Jeg tenker også at folk har møttes mer i påsken og vært mer løsslupne. Jeg vil se dette an i to uker først, sier Korneliussen.

Stiller i mai

Hun påpeker at hun kommer til å stille på jobb igjen i begynnelsen av mai dersom smitten da ikke har økt i befolkningen.

Åpningen av barnehagene er første steg i den gradvise gjenåpningen av samfunnet, som er varslet fremover. 27. april åpner også skolene for de yngste elevene i landet.

– Avgjørelsen om at hun ikke bør komme tilbake på jobb er tatt i samråd med hennes fastlege, sier daglig leder i Lille-Bjørøya barnehage Niklas Jørstad.

Både åpningen av barnehager og skoler skjer under klare retningslinjer. Det er også varslet at man skal vurdere hvordan en slik åpning påvirker smittespredningen i Norge fremover. Den siste perioden har antallet nye smittede sunket markant.

– Barnehagene åpner først og blir førstelinjen i gjenåpningen av samfunnet. Det er en del skepsis til det. Vi har pratet med alle foreldrene og noen velger å holde barna hjemme på grunn av redsel. Vi har hatt en god del møter med dem som skal på iobb for at de skal føle seg trygge på det vi skal gjøre. Veilederen for ansatte er veldig ryddig og bra å forholde seg til. Så får tiden vise hva som skjer, sier barnehagens daglige leder Niklas Jørstad til VG.

– Ikke sykmeldingsgrunn

Nav opplyser at det å tilhøre en risikogruppen ikke er sykmeldingsgrunn. Og at man ikke har automatisk rett til sykepenger for å unngå smitte.

De ber arbeidstagere snakke med arbeidsgiveren sin om mulighet for fjernarbeid og videomøter. Barnehagelederen til Korneliussen forteller at det er vanskelig å tilpasse arbeidssituasjonen i dette tilfellet, da arbeidet til barnehageassistenten nettopp går ut på tett omgang med barn.

– Vi viser til informasjonen på nav.no hvor det fremgår at personer som er smittet, antatt smittet, eller pålagt karantene kan sykmeldes. Blant disse kan det også være personer i risikogruppen, skriver NAV i en mail til VG.

Nav har ikke tall på hvor mange sykmeldinger de har fått inn for dem som er i risikogruppene ved covid-19.

– Hvem dekker sykmeldingen når personene faktisk ikke er syke, men skal unngå smitte?

– Risiko for smitte er per i dag ikke sykmeldingsgrunn i seg selv. NAV oppfordrer arbeidstageren til å finne gode løsninger sammen med arbeidsgiveren, skriver NAV.

– Bør få sykmelding

I helgen sa Anne Lindboe, direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL) at kartleggingene deres tyder på at de aller fleste kommer tilbake på jobb når barnehagen gjenåpner.

Astma og allergiforbundet forteller at de fra starten av corona-utbruddet har fått en rekke henvendelser fra bekymrede personer med astmadiagnoser.

– Fra dette startet så har vi opplevd stor pågang grunnet mye bekymring og usikkerhet, sier Hogne Skogesal, kommunikasjons og markedssjef i Astma- og allergiforbundet.

Han påpeker at de med alvorlig type astma og lungesykdom bør få sykemelding, men at det er store sprik i alvorlighetsgrad.

– Det er så stor variasjon innenfor astmadiagnosene. Har man en alvorlig type astma er man per definisjon i risikogruppe. Men vi beroliger mange med at selv i risikogrupper får de aller fleste milde forløp. Det er få med alvorlige forløp, sier han og påpeker at de råder folk til å følge rådene fra helsemyndighetene som de mener virker godt begrunnet.