Rutekutt i Hadsel allerede i morgen etter rødgrønt vedtak

Boreal varsler at de ikke lengre kommer til å kjøre hurtigbåt i hadselfjordsambandet på lørdagene fra og med i morgen til og med 19. juni.

Hanøy stanser trafikken på lørdagene fra og med i morgen, og til og med 19. juni. 

Hadsel

Dette som en følge av vedtak i Nordland fylkesting.

Boreal vil heller ikke trafikkere sambandet 1. mai, Kristi Himmelfartsdag og 1. pinsedag, melder Boreal.

Representanter for Høyre skrev tidligere i dag i et leserinnlegg på VOL:

"Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og KrF i Nordland spenner bein og raserer på nytt samferdselstilbudet langs kysten i fylket. Det er en klar mangel på involvering og prosesser av berørte næringsliv og kommuner."

Fylkesrådet i Nordland skylder på sin side på staten, som bevilger mindre penger til fylkeskommunene.