Vegvesenet sier nei til Hadselfjord-tunnelen

Vegvesenet vil foreløpig ikke ha en tunnel under Hadselfjorden.

Statens vegvesen vil ha ferge over Hadselfjorden i mange år fremover. 

Hadsel

– En tunnel under Hadselfjorden fra Melbu til Strønstad på Austvågøy kan styrke Lofoten og Vesterålen som felles region. Men utbygging av Hålogalandsvegen og E10 i Lofoten gir større virkninger for samfunnet, og inntil disse prosjektene er realisert bør fjorden krysses med ferge, lyder konklusjonen i konseptvalgutredningen.

En undersjøisk tunnel mellom Melbu og Strønstad med tilknyttede veger er beregnet å koste 3 milliarder kroner. En fast forbindelse mellom de to øygruppene innebærer at reisetida mellom Stokmarknes og Svolvær kan nær halveres, fra 1 time og 35 minutter i dag til 50 minutter med tunnel. Reisetida mellom Sortland og Svolvær kan kuttes fra to timer i dag til 1 time og 15 minutter. I tillegg vil en slik løsning gi full fleksibilitet, ved at trafikantene kan reise når de vil i stedet for å være avhengig av fergetider, skrives det i meldingen.

Fra før har Avinor foreslått en storflyplass på Leknes. Skagen var da et alternativ, men trakk det korteste strået. Nå er det andre veiprosjekt som bør prioriteres fremfor Hadselfjord-tunnelen, mener vegvesenet.

– I anbefalingen i den nye utredningen om Hadselfjorden, understreker Statens vegvesen at både utbygging av E10 i Lofoten og E10/riksveg 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt (Hålogalandsvegen) bør realiseres før tunnel under Hadselfjorden.

Seks konsept er vurdert.

– I tillegg til dagens fergeløsning er det vurdert å flytte fergesambandet fra Melbu – Fiskebøl til Ringen – Vassvika, som vil halvere overfartstida og dermed åpne for hyppigere avganger. Det er også vurdert å sette inn en ekstra ferge i dagens samband. Men ingen av disse løsningene gir vesentlig forbedring i av reisetida eller regionale virkninger av betydning for samfunnet. En løsning med bru over Hadselfjorden er også vurdert, men svært høye kostnader og usikker teknologi gjorde at en slik løsning ble forkastet, skriver vegvesenet.