Interaktivt årsmøte i Hadsel Næringsforening

7 mai. holdt Hadsel næringsforening årsmøte og samlet 12 medlemsbedrifter på Teams, noe man sa seg fornøyd med i dagens situasjon.

Leder i Hadsel næringsforening, Toni Gjessing. 

Hadsel

Årsregnskap og årsberetning ble gjennomgått, og 2020 budsjettet lagt frem til orientering. Ved hjelp av oppsparte midler og koronatilskudd fra Hadsel kommune på 100.000,- kr speilet budsjettet et aktivt år for næringsforeninga med styreleder Toni Gjessing som utøver.

Årsberetninga for 2019 viste at det hadde vært høy aktivitet, og styret håper flere bedrifter i Hadsel ser verdien av arbeidet som legges ned og melder seg inn i foreninga. (se vedlagt Årsberetningen).

Nytt styre valgt

Toni Gjessing fikk fornyet tillit som styreleder for to år og er glad for å få muligheten til å fortsette mye av det arbeidet som allerede er påbegynt.

– Nå skal vi raskt få et avholdt et styremøte og spikre planen fremover. Vi må brette opp ermene og gi gass, sier Gjessing.

Elin Celius og Andreas Øien Johannessen går inn i styret for to år, og næringsforeninga har lyktes med å øke kvinneandelen i styret. Lars Rask ble valgt til 1. vara og Linn Magnussen som 2. vara.