Frykter havfarmen blir en gigantkilde til skadelig utslipp

Naturvernforbundet tror Nordlaks sin havfarm vil føre med seg enorme luseproblemer, sykdommer, forurensning og høy risiko for rømning. Nordlaks avviser kritikken.

Havfarmen under rigging til frakt til Norge 

Hadsel

Nordlaks er godt i gang med forberedelsene til å få sin Havfarm 1 til hjemlandet fra Kina. Beregnet ankomst er 13. juni, har VOL nylig skrevet.


Nordlaks gjør siste rest for å få infrastrukturen klar til Havfarmens ankomst. Legger ut sjøkabel neste uke

Mandag neste uke starter Nordlaks med noen av de siste forberedende arbeidene for å få alt klart til Havfarm 1 sin ankomst i juni.


Naturvernforbundet tror en slik gigantisk konstruksjon kan gi store mengder naturskadelige utslipp fra oppdrettsnæringa.

– Det er en høy konsentrasjon av oppdrettslaks. Dette vil høyst sannsynlig vil føre til enorme luseproblemer, spredning av infeksjoner og sykdommer. Overgjødsling og rømningsrisiko er også veldig høy.

Det sier fagrådgiver i Naturvernforbundet, Ingvild Fonn Asmervik til NRK.

«Fjæremære»

– Den blir en «fjæremære», og ikke en «havmære». Lokaliteten skal ikke ligge i havet, men i utløpet av Hadselfjorden. Den kommer til å ta forferdelig mye plass og vil doble problemene oppdrettsnæringa allerede har, sier styreleder Bjørn Økern i Naturvernforbundet til statskanalen.

Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks avviser kritikken.

Han sier teknologien vil kunne bidra til å løse arealutfordringene til oppdretterne. Det vil også gjøre havbruk mulig i mer utsatte havområder.

– Havfarmen åpner for oppdrett i et nytt og mer eksponert område unna eksisterende anlegg. Vi må ta hensyn til mange nye former for belastning som havfarmen kan bli utsatt for. Vi må gjøre det på en sikker måte, forklarer Martinussen.

Vil ha lukkede anlegg

Økern i Naturvernforbundet kaller havfarmen for gigantonomi. Han tror det blir vanskelig å få kontroll på lakselus og sykdom.

– Det er bare én vei å gå og det er lukkede anlegg, sier Økern til NRK.

Nordlaks er enige i at det er nødvendig med teknologiutvikling i næringa. Men de sier at lukkede anlegg slik Naturvernforbundet foreslår ikke er løsninga.

– Jeg tror dette og lignende prosjekter er begynnelsen på økt variasjon i hvordan vi driver oppdrett i Norge, sier Martinussen.