Stadig færre permitterte i Hadsel

Antall ledige økte med 240 prosent i april, sammenlignet med året før. Nå har trenden snudd og antall ledige synker uke for uke.

Birte Pedersen, leder i NAV Hadsel.  Foto: Heidi T. Ryste Hadsel kommune

Hadsel

– Det er veldig gledelig at utviklinga har snudd. Vi opplever effekten av at samfunnet åpnes opp igjen også i næringslivet og folk kommer tilbake i jobb igjen, sier Birte Pedersen, leder i NAV Hadsel.

Sammenlignet med april 2019, økte ledigheten med 240 prosent. Toppen ble nådd i midten av april, da 322 personer var registrert som arbeidsledige i kommunen. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 8,1 prosent, ifølge tall fra NAV.

Totalt har 315 personer registrert seg som permittert og søkt om dagpenger fra uke 12 og frem til i dag. Et ganske stort antall av disse har vært delvis i arbeid og gradert permittert gjennom perioden.

– Vi forventer en videre nedgang i antall permitterte så lenge situasjonen er som den er nå, sier Pedersen.De siste fem ukene har antall ledige gått jevnt nedover og 19. mai var det 224 personer som var registrert som helt arbeidsledige. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 5,6 prosent.

Til sammenligning var det registrert 134 ledige ved inngangen til 2020.

– I dag er vi nede på 181 personer som fortsatt er registrert av det vi kan beskrive som koronarelaterte permitteringer, med hel eller gradert permittering. Her finner vi en større gruppe med tilknytning til turisme. Vi håper nå det løser seg for Hurtigruten ASA, med flere båter i drift, og tilreisende som bruker overnattingssteder og aktivitetstilbud i kommunen. Vi vil samtidig berømme lokalt næringsliv som har håndtert situasjonen godt med blant annet utkjøring av varer, netthandel og samarbeid rundt Heimhandla, for å nevne noe. Bruk lokalt næringsliv er oppfordringen, sier Pedersen.

– Har vært en utfordring

Som i resten av samfunnet, har det vært alt annet enn vanlig arbeidshverdag i NAV de siste månedene.

– Det er klart at dette har vært en utfordring, med endringer av oppgaver i perioder for å ta imot den store gruppen som er permittert. Men vi har jobbet godt fra hjemmekontor og vår bistand til folk har vært tilnærmet normalt, dog via andre kanaler enn personlig oppmøte, sier Pedersen.

Hun oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de trenger bistand, enten de bruker digitale plattformer eller telefonen. Det har til tider vært lange ventetider på telefon, men det har også normalisert seg de siste ukene.

– Vi har kun hatt avtalte møter og vært tilgjengelig på telefon, og det kommer vil til å fortsette med en stund fremover også, sier Pedersen.