Nordlandssykehuset åpner for fedre på barsel

Fedre til nyfødte kan nå få være sammen med mor og barn også etter fødsel i Nordlandssykehuset.
Hadsel


Etter at myndighetene har åpnet for mer besøk i helseinstitusjoner, åpner Nordlandssykehuset nå for at fedre kan få være sammen med mor og barn også i barselperioden etter fødsel, heter det i en pressemelding fra Nordlandssykehuset.

Frem til nå er det kun fedre som har fått være sammen med mor under fødsel, i tråd med myndighetenes retningslinjer.

Men det er ikke slik at fedre som vil benytte seg av barselmuligheten, bare kan troppe opp og ta seg rette. Forutsetningen for tilstedeværelse, både under fødsel og på barsel, er at far er frisk, ikke har symptomer på luftveissykdom eller har vært i kontakt med noen som er smittet av korona.

Ifølge pressemeldingen må fedre også avklare besøk og opphold på føde- og barselavdeling med fødestedet på forhånd. Ordningen gjelder både i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

I uken etter pinse, vil Nordlandssykehuset åpne for mer besøk på andre avdelinger. Mer informasjon og detaljer om dette, kommer etter pinse.

Årsaken til at besøk åpnes gradvis, er at smitteverntiltakene i sykehuset, må tilpasses den nye situasjonen