Nytt avansert simuleringsutstyr gir nye muligheter

Som ett av de første helseforetakene i landet kan Nordlandssykehuset i Bodø ta i bruk avansert simuleringsutstyr for trening på behandling av covid-19 respiratorpasienter.
Hadsel

– Dette simuleringsutstyret gir oss mulighet til øke kompetansen innen respiratorbehandling og å trene langt flere foran en ny pandemitopp, sier Trine Olsen, kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, som har stått ansvarlig for kjøp av utstyret, i en pressemelding.

Simuleringsutstyret er innkjøpt nå særlig med tanke på en økning av antall Covid-19 pasienter som vil trenge respiratorbehandling. Siste uken i mai ble første simulering gjennomført.

Viktig med bred kompetanse

Anestesilege Thomas Stenersen intuberer «pasienten» SIM-MAN 3G sammen med intensivsykepleier Tone Jentoft.

– Koronapandemien har vist oss viktigheten av bred kompetanse på respiratorbehandling for en større andel leger og sykepleiere. Det er derfor veldig viktig at dette utstyret kom nå, slik at vi er godt forberedt dersom vi får en stor økning i Covid-19 pasienter som trenger respiratorbehandling, sier Trine Olsen i pressemeldingen.

Nært virkeligheten

Gjennom tre hele dager fikk leger, sykepleiere og medisinteknisk personell i Nordlandssykehuset opplæring i bruk av simulatorutstyret på «pasienten» SIM-MAN 3G med lungeboks. Respiratorbehandling er teamarbeid. Derfor deltar alle faggrupper med ulikt ansvarsområde i opplæringen.

Utstyret og dukka det trenes på, er så nært en reel situasjon som det er mulig å komme. Alt av vitale parameter overvåkes og følges på «pasientens» monitor.

– Helsemyndighetene har bedt oss forberede oss på et scenario der vi kan komme til å ha inntil 30 intensivpasienter i Nordlandssykehuset, sier Paul Martin Strand, administrerende direktør i Nordlandssykehuset, i pressemeldingen.

– Derfor er vi svært glade for at Helse Nord har sørget for at dette utstyret er på plass. Trening og simulering nå, som vi er i en rolig fase, svært viktig, sier direktøren.