Ansatte uttrykker mistillit til styreleder og daglig leder

De ansatte i Hurtigrutens Hus uttrykker mistillit til daglig leder og styreleder i Hurtigrutens Hus KF. Fredag kan det kommunale foretaket få dødsstøtet fra politikerne. Det krever at politikerne ordner opp med Wedding-familien.

Styreleder Robin Bolsøy og daglig leder John-Arne Mathisen møtes med mistillit av de ansatte ved Hurtigrutens Hus.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Hadsel

Torsdag formiddag ble det holdt drøftingsmøte om permittering av de ansatte ved Hurtigrutens Hus KF. John-Arne Mathiesen, avtroppende daglig leder, innkalte til møtet og temaet var permitteringer av de ansatte.