Stadig færre vesterålinger velger kirkelige ritualer

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at stadig færre konfirmeres, gifter seg eller begraves i Den norske kirke. Trenden er den samme nasjonalt og i Vesterålen.
Hadsel

I Hadsel ble for eksempel 59 prosent av de fødte døpt, mot 65 prosent i 2015. Når det gjelder konfirmasjoner er de blant få kommuner som har hatt en viss økning, med 69,3 prosent i 2019 og 65 prosent i 2015. (For statistikk fra hele Vesterålen og landet som helhet, se nederst i artikkelen).

Hadselpresten Siv Henriksen Elstad lar seg ikke overraske over tallene.

– Skjer i hele Europa

Elstad forteller om da hun var på studietur til Berlin for tre år siden, og besøkte byens teologiske fakultet.

– Vi var i flere gamle katedraler hvor det nesten ikke var folk, og det samme skjer i hele Europa, sier hun.

Lokalt merker de godt at folk er mindre knyttet til kirken.

– Vi åpnet pinsedag, for første gang etter at vi måtte stenge på grunn av korona, og tenkte at nå vil folk strømme til kirken. Men gjorde de det? Nei, det gjorde de ikke. Man kunne jo tenke at i hvert fall når det var vanskelige tider vil folk føle det er trygt og godt å gå til kirken.

– Er folk mindre religiøse enn før?

– Det er ikke godt å si. Jeg vil helst ikke tenke at det er slik, men at folk er på andre arenaer eller søker til alternativer for å skape meningsbærende ritualer i livet sitt, sier Elstad.

Hun tror at hvis Den norske kirke (Dnk) skal klare å nå flere, må de gjøre seg mer relevante og tilgjengelige for folk.

– Det er en stor utfordring med rekruttering av ansatte. Det er et tidsspørsmål hvor lenge man klarer å opprettholde formålet om å være landsdekkende, og det gjør noe med folk at vi ikke klarer å være så tett på som vi har pleid å være. Det er viktig at vi er en åpen og inkluderende folkekirke, og er der folk er i lokalsamfunnet.

– Samfunnet blir mindre religiøst

Tore Witsø Rafoss, forsker hos Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning (KIFO), mener det er flere grunner til at Den norske kirke sliter.

– Det er ikke enkelt å forklare hvorfor denne utviklingen skjer, men hvis jeg like vel skal svare vil jeg si at for det første er det mange innvandrere som ikke melder seg inn i Dnk. For det andre har vi en sekulariseringstendens. Samfunnet blir mindre religiøst, og Dnk spiller en mindre sentral rolle i livene til folk.

Samtidig understreker han at utviklingen ikke er den samme over alt.

– Dåpen er det minst populære ritualet. Derfor har det blitt brukt mye tid og penger på reklamekampanjer, og noen har prøvd seg med "drop in" dåp. Akkurat nå så jeg en artikkel om at enkelte steder i landet har tallene gått oppover, sier Witsø Rafoss.

Konfirmerte i prosent av antall 15-åringer:


2015

2019

Hele landet

61,5

54,4

Hadsel

65,3

69,3

69,2

69

Øksnes

64,3

73,9

Sortland

69,6

59,7

Andøy

76,7

60,4

Nordland

70,8

65,5


Konfirmerte i prosent av antall fødte (noen tall er høye fordi kirken i en kommune holder konfirmasjoner for ungdom fra andre kommuner):


2015

2019

Hele landet

57,8

51,4

Hadsel

48,7

27

89,3

65

Øksnes

116,1

75

Sortland

77

70,6

Andøy

81,1

63,9

Nordland

73,8

61,6