Hadsel søker leietaker til 110 dekar

Kommunen er på jakt etter en bonde til et langsiktig leieforhold i Husbydalen, der udyrket mark skal oppdyrkes og drives.

Landbruksrådgiver i Hadsel kommune, Bjørn Helge Sandberg.  Foto: Hadsel kommune

Hadsel

Dette melder de i ei pressemelding.

Kommunen eier jord på begge sider av veien som leder mot Storheia, noen hundre meter nord for trafostasjonen på Husby.

– Dette området har ligget uproduktiv i lang tid, og nå ønsker vi nydyrking. For å få til det ønsker vi å leie ut jorda, sier nyansatt landbruksrådgiver i Hadsel kommune, Bjørn Helge Sandberg.

Totalt dreier det seg om 170,2 dekar, hvorav cirka 110 dekar anses som dyrkbart. Gårds- og bruksnummer er 54/42 for dem som vil kikke mer detaljert.

Nå går Hadsels landbruksavdeling altså aktivt ut for å sikre dyrking på den kommunale grunnen.

– Det handler om å styrke jordbruket i området og få nye arealer i drift. Selv om det allerede er mye jordbruksareal i Hadsel, så er det viktig at de arealene som er dyrkbare tas i bruk. Da må området nydyrkes før det blir tatt i bruk, sier Sandberg som er oppvokst med korn- og svineproduksjon i Levanger i Trøndelag.

– Hva kan dette området brukes til?

– Området er egnet til grønnsaksproduksjon og til grovfôrproduksjon. Grovfôrproduksjon vil lønne seg, da det tar mye tid i å få etablert god grønnsaksjord, sier Sandberg.

Dette området er det snakk om. 

Lokale

Utleieavtalen vil gjelde størstedelen av eiendommen med unntak av opparbeidet parkeringsplass og rest av gammelt grustak. Kommunen ønsker nå søknader fra lokale bønder, for en leieperiode på ti år, med opsjon for forlengelse.

– De vi skriver leiekontrakt med må forplikte seg til å dyrke opp jorda og drive den, ikke bare leie arealet og ha det, sier den nye landbruksrådgiveren.

Interessenter kan kontakte landbruksrådgiver Harald Andersen eller nevnte Sandberg for mer informasjon. Søknadsfristen er satt til 4. august 2020.

– Har du tro på at noen kommer til å melde sin interesse?

– Ja, det har jeg stor tro på. Når det er sagt vil vi oppfordre mindre bruk og aktører til å søke. Så vi forhåpentligvis har noe å velge mellom når søknadsfristen er utløpt, sier han.