Slik kan måker hindres i å hekke

Fylkesmannen i Nordland har laget en oppskrift over hvordan man på lovlig måte kan hindre måker i å hekke der de oppfattes som plagsomme.

Lar man måsene være i fred, blir de raskere ferdig med hekkingen.  Foto: Håvard Eggen

Hadsel

– Der måsene er et stort problem, kan det være en løsning å hindre fuglene i å hekke. Vår erfaring er at skremmefugler ikke har noe god langsiktig effekt, sier seksjonsleder Tore Vatne hos fylkesmannen til VOL.

Han slå dermed beina under Hadsel kommunes planlagte tiltak neste vår, som går ut på å sette ut drager med silhuett av rovfugl. Dette har ifølge fylkesmannen liten effekt.

VOL skrev tirsdag om en pårørende ved Stokmarknes sykehjem som har sett seg lei på at måkene angriper.

Kraftig tilbake

Fylkesmannen opplyser på sine egne hjemmesider at det i hovedsak er småmåsene; fiskemåse, krykkje og hettemåse – som skaper de problemene folk opplever.

– Man kan få inntrykk av at de stadig øker i antall, men virkeligheten er en annen. Alle småmåseartene har gått kraftig tilbake i antall de senere årene, skriver fylkesmannen på sine egne hjemmesider.

Småmåsene opplever på grunn av sviktende næringstilgang langs kysten at det blir få fugler igjen på de tradisjonelle hekkestedene.

– Småmåsene har derfor funnet ut at det er tryggere å legge hekkeområdene sine nært menneskene. Her får de være i fred for predatorer som mink, svartbak og ørn.

Ikke lov med inngrep

Fylkesmannen slår fast at det ikke er lov å kvitte seg med måker som bråker eller stuper. Det norske prinsippet om fredning i yngletida gjør det forbudt å påføre unødig skade og lidelse hos viltlevende dyr. For fuglene gjelder det reir og egg.

– Det vil si at det ikke er lov å ødelegge måsereir eller unger. Det er heller ikke lov til å forsøke å flytte måsereir med egg eller unger, da sannsynligheten er stor for at reiret kan bli ødelagt eller utsatt for rovdyr eller andre hekkende par, dersom det flyttes så langt at det har noen effekt for å hindre støy fra måsene.

Fiskegarn forbudt

Det er imidlertid ikke forbudt å beskytte bygninger og installasjoner gjennom forebyggende tiltak i forkant av hekkesesongen, der målet å forhindre at måsene lander. Det er tillatt å spenne opp liner over tak slik at måkene blir forhindret i å lande.

– Men du kan ikke bruke fiskegarn og lignende som fuglene kan sette seg fast i. Mange setter ut skremmefugler som ligner rovfugl, men dette har en begrenset effekt og måsene lærer fort at disse ikke er farlige.

På naturlige hekkesteder som holmer, skjær og bergvegger, er det ikke tillatt å hindre hekking med mindre det er helt nødvendig. Her skal terskelen være høy, og man må ta hensyn til artens status. Det må dessuten vurderes om det finnes alternative hekkeplasser, om arten er særlig stedbunden og om den vender tilbake til samme reirplass år etter år.

Dersom man lar fuglene være i fred, blir de tidligere ferdig med hekkingen, og problemet kan oppleves som mindre sjenerende.

Du kan lese mer om dette på fylkesmannens egne hjemmesider.