Baard Wedding får beholde 1,2 millioner kroner

Vesterålen tingrett konkluderer med at Baard Wedding kan beholde 1,255 millioner kroner han fikk som en del av forliket mellom han og Bernhard Wedding AS.

Fra venstre: Baard Wedding og Roar Wedding. 

Hadsel

I november 2018 ble det inngått forlik mellom Baard Wedding og Bernhard Wedding AS. Baard Wedding hadde krevd innløsning av sine aksjer i Bernhard Wedding AS, noe sistnevnte ikke gikk med på.