Hadsel - juli

Hadsel

Andel av Møysalveien 2782 (Gnr 1, bnr 58) er solgt for kr 233.000 fra Jøran Vittring til Chris Vittring (01.07.2020)