Striden om «sykehustomta» havner i tingretten

Hadsel kommune går til Vesterålen tingrett med krav om å fryse midler hos utbyggeren. Saken skal opp i et muntlig rettsmøte den 26. august.

Millionjobb: Ryddingen av den forurensede «Coop-Extra-tomta» har kostet 12 millioner kroner. Nå går kommunen til retten.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Etter at Vesterålen tingrett nylig berammet rettsmøtet, har Hadsel kommune fredag ettermiddag valgt å sende ut en pressemelding om det sivile kravet som er framsatt. Nå krever kommunen at tingretten fryser en millionsum som utbyggeren, Stokmarknes Handelseiendom AS, selv disponerer.

Hadsel kommune opplyser at den krever 8,5 millioner kroner, fordi kostnadene har kommet opp i totalt over 12 millioner kroner.


Kontrollutvalget i Hadsel:

Teigen må svare på flere spørsmål om tomtesalget i sykehusbukta

Kontrollutvalget i Hadsel kommune stiller flere kritiske spørsmål til kommunedirektør Ola Morten Teigen knyttet til salget av den såkalte «Coop-tomta» i sykehusbukta på Stokmarknes.


Den muntlige forhandlingen, som skal skje i Vesterålen tingrett, er berammet over en hel dag. Advokat Snorre Ottemo Nordby skal representere Hadsel kommune. Retten har foreløpig ikke gjort kjent hvilken advokat som eventuelt skal representere Stokmarknes Handelseiendom AS.

I en pressemelding fra Hadsel kommune opplyses det at en ekstern rapport har konkludert med at kostnadene med opprydningsarbeidene på «sykehustomta» på Stokmarknes har blitt langt høyere enn nødvendig.


«Har du fått oversikt over totalkostnaden for sykehusbukta?»

Venter fortsatt på svar om tomtesalget i Sykehusbukta

Det er refrenget fra de folkevalgte som signerte brevet til kontrollutvalget for nær ett år siden. Her ba de om en detaljert gjennomgang av tomtesalget Hadsel kommune gjorde med Fazenda eiendom, som resulterte i opprydningskostnader som ifølge kommunedirektør Ola Morten Teigen skulle være «høyt sjusifret».

Tips oss 76 12 02 00
Ring 76 12 02 00, epost til red@vol.no.

Krever penger

«Nå krever Hadsel kommune penger tilbake fra utvikleren av tomta, og har samtidig bedt tingretten «fryse» selskapets midler», skriver kommunen, som viser til arbeidene på tomta hvor Extra-butikken ligger i dag.

– Dette er felleskapets penger og flere millioner kroner betyr mye for skole, helse og eldreomsorg i kommunen, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen i pressemeldingen.


Sykehusbukta foreløpig lagt på is:

–Vi bør søke statlige midler for å få ryddet opp forurensninga

Rødts Geir Jørgensen mener Hadsel kommune bør søke staten om midler til å få fjerna forurensa grunn i Sykehusbukta. Han viser til at kvikksølv er blant prioriterte miljøgifter.


Det har lenge vært kjent at kostnadene har vært høye. Kommunen har også varslet en ekstern gjennomgang av kostnadene. Kommunen har selv valgt å ta regningene, for å sikre sikker deponering av de forurensede massene.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi ikke er enige om kostnadene, men at Hadsel kommune har betalt for å sikre at forsinkelser i fremdrift ikke skulle påføre ytterlige negative økonomiske konsekvenser, sier Teigen, som i pressemeldingen opplyser at utregning forelå i en Multiconsult-rapport forrige uke.


Hadsel kommune:

Frykter store kostnader dersom forurensing må fjernes i sykehusbukta

Når formannskapet skal vurdere rapporten fra Rambøll, som viser at det er mye forurensning i sykehusbukta, frykter administrasjonen at det vil bli kostbart dersom man må fjerne forurensningen før den nye bydelen på Stokmarknes kan etableres.


«Med bedre avgrensning av forurensningen før gravearbeidene startet og underveis i saneringen kunne mengden forurensede masser til deponi og saneringskostnadene vært betydelig redusert» står det skrevet i rapporten, og fortsatt i følge meldingen.

Dette er kravet


Kommunen vil ha nytt næringsareal:

Fant kvikksølv, kobber og PCB i sykehusbukta

Konsulentselskapet Rambøll har i en fersk rapport påvist kvikksølv, kobber og PCB i alarmerende mengder i sykehusbukta på Stokmarknes. Dette er området hvor Hadsel kommune ønsker å fylle ut og skape et ny bydel.


Kommunen poengterer at kostnadene for kommunen ikke skulle overstige 75 prosent av kjøpesummen. Dermed skal kommunen betale maksimalt 3,6 millioner kroner av utgiftene til opprydding av tomta. Det er årsaken til at kommunen nå krever 8,5 millioner kroner. Det er dette beløpet som er årsaken til at kommunen har begjært arrst i økonomiske midler i selskapet.

– Vi har gått til retten for å sikre at det er nok penger i selskapet til å betale kravet vårt. Vi er fortsatt i god dialog med utbygger, og håper å løse selve saken utenfor rettssystemet, sier Teigen.