Sp: – Vil styrke kortbanenettet, ikke svekke det

Tirsdag ble det klart at et utvalg anbefaler at flere av kortbaneflyplassene i Norge bør legges ned. Dette fordi at færre og større flyplasser vil gi økt konkurranse og bedre flytilbud. Dette er Senterpartiet helt uenig i.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) 

Hadsel

Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet, sier i en pressemelding at det er flyplassene på kortbanenettet som knytter landet sammen og gjør det mulig å bo og drive næringsvirksomhet i hele landet. Hun sier at det var bakgrunnen for at Borten-regjeringen startet utbyggingen på 60-tallet og mener det er like viktig i dag.

– Senterpartiet vil styrke flyplassene på kortbanenettet, vi vil bruket mer penger på å kjøpe FOT-ruter, så det blir flere avganger og billigere billetter, rett og slett et bedre tilbud for folk som bor i distrikts-Norge, sier Mossleth i pressemeldingen.

Stortingsrepresentanten sier at det brukes mye penger på å bygge kollektivtransport i og rundt de største byene, og at kortbanenettet er kollektivtransporten i distrikts-Norge.

– Folk er avhengig av kortbanenettet for å komme seg på jobb og sykehus, sier Mossleth.

Hun peker videre på regjeringens avgiftsøkninger.

– Regjeringens avgiftsøkninger har dessverre gjort det enda dyrere å fly på kortbanenettet, Senterpartiet vil reversere avgiftsøkningene, så det blir billigere å fly på kortbanenettet, sier hun i pressemeldingen.