Nå er det lettere å finn innsyn i postjournalen til Hadsel kommune

Mandag morgen trykket ordfører Aina Nilsen symbolsk på knappen som gjør kommunens postjournal mer effektiv og brukervennlig.
Hadsel


Nå er det nemlig mulig å laste ned dokumenter direkte fra kommunens hjemmeside så snart de publiseres i postjournalen. Til forskjell fra tidligere praksis, der den som ønsker innsyn har måttet bestille dokumenter og deretter vente på at den enkelte saksbehandler skulle sende papirene per e-post.

– Jeg er glad for at vi i Hadsel nå gjør det enda enklere for dere som vil følge tett med på hvordan kommunen drives. Åpenhet er en av de viktigste ingrediensene i et velfungerende demokrati, sier Nilsen i en pressemelding.

Dokumenter som er unntatt offentlighet, for eksempel av hensyn til personvern, vil selvsagt ikke ligge ute til direkte nedlasting.

– Alle saksbehandlere i kommunen har blitt kalt inn til kurs og prøve i offentlighetsloven, det har vært en viktig kvalitetssikring før vi går over til direktenedlasting av dokumenter, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen.

Den nye praksisen har ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder altså fra og med journalen som ble lagt ut mandag.

– Dokumenter som etter loven skal være åpne, vil fra i dag være tilgjengelige med bare noen få tastetrykk og ingen ventetid. Dette er et framskritt som kommer oss alle til gode. Enten du er innbygger som er opptatt av én enkeltsak, om du er lokalpolitiker eller om du er lokalavisjournalist som skal være vaktbikkje for resten av hadselværingene, sier ordføreren.