Forprosjekt om testfasiliteter på Fiskebøl er klar

Samferdselsdepartementet mottok i tirsdag et forprosjekt om etablering av testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl i Nordland. Fasilitetene skal styrke forskning og utvikling innen oljevernteknologi i hav med mye is.
Hadsel

Dette står å lese i en pressemelding. Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø har nå levert rapporten om testfasiliteter til Samferdselsdepartementet. Anbefalingen er å bygge en testhall for is og kulde på Fiskebøl. Rapporten har sett på to alternativer. Det ene alternativet er en ny innendørs test, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde på Fiskebøl. Det andre er et nytt innendørsanlegg med storskala anlegg.

Ifølge rapporten er det er behov for å utvikle kunnskap, kompetanse og teknologi for å sikre en effektiv beredskap mot oljeutslipp, spesielt i kaldt klima, islagte farvann og i strandsonen. Det handler om å utvikle teknologi som fungerer i arktiske områder, øve på å bekjempe olje i realistiske omgivelser og kartlegge effekten av ulike oljetyper på miljøet i Arktis. Det er også et ønske fra aktører om å forske på et bredere spekter av marin forurensning, som plast, alger og metall.

– Målet med testfasiliteter på Fiskebøl er å øke kompetansen til beredskapspersonell og utvikle oljevernteknologien gjennom forskning, testing og verifikasjon. Fiskebøl er viktig for å forhindre og begrense miljøskade under kalde forhold, i islagte farvann og gjøre en god ryddejobb i strandsonen, sier direktør Ann-Helen Ernstsen ved Senter for oljevern og marint miljø i en kommentar på marint miljø sine hjemmesider.

Rapporten anbefaler å gå videre med alternativ alternativet som inkluderer testhall for is og kulde. I dette alternativet ligger det også tilrettelegging for feltforsøk og et mindre kaianlegg. Hvis det blir vurdert utbygging ut over anbefalingen, viser rapporten at et utendørs molobasseng fra alternativ vil gi mest effekt. Molobassenget er en del av en større pakke som også inneholder et større innendørs basseng og dypvannskai.

En eventuell utbygging på Fiskebøl er beregnet til 252 millioner kroner i det anbefalte alternativet. Det større utbyggingsalternativet har en kostnadsberegning på 683 millioner.

– Dette er utvilsomt et veldig spennende prosjekt. Dette forprosjektet gir oss ulike alternativer til hvordan testfasilitetene kan innrettes og hvor mye det kommer til å koste. Vi skal nå gå gjennom alternativene nøye før vi konkluderer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Testfasilitetene blir en del av Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) som ble etablert i Svolvær i desember 2018. Senteret skal være et nasjonal og internasjonalt kompetansesenter som fremmer vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om oljevern og marint miljø. Det er tidligere bestemt at SOMM skal ha tilholdssted i både Lofoten og Vesterålen. Forprosjektet om testfasilitetene i Fiskebøl er utarbeidet av SOMM og Kystverket.