Vesteråling vil bli sjef for Sjøforsvaret

En kvinne og fem menn er blant søkerne til stillingen som ny sjef for Sjøforsvaret.

Solveig Krey var verdens første kvinnelige ubåtsjef . Nå har hun søkt på stillingen som sjef for Sjøforsvaret.  Foto: werner juvik

Hadsel


Dette skriver Forsvarets Forum. Nils Andreas Stensønes, som er dagens sjef for Sjøforsvaret, blir ny sjef for Forsvarets etterretningstjeneste.

Jakten på hans etterfølgere har resultert i seks søkere, der en av dem, Solveig Krey, er vesteråling. Krey, som nylig ble tildelt Frankrikes nasjonale forsvarsmedalje, vokste opp på Lonkan i Hadsel.

De øvrige søkerne er Rune Andersen (sjef for Marinen), Yngve Skoglund (sjef for operasjoner i Sjøforsvarsstaben), Gunnstein Bruåsdal (stabssjef i Sjøforsvaret), Sverre Nordahl Engeness (sjef for operasjoner i Forsvarets operative hovedkommando), og Ole Morten Sandquist (forsvarsattache i Washington D.C.)

Svært gode søkere

– Det er svært gode søkere til å overta stillingen som Sjef Sjøforsvaret etter Nils Andreas Stensønes. Nå skal intervjuer gjennomføres før jeg leverer min innstilling til Forsvarsdepartementet, sier Forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Forsvarets Forum.

Ifølge Kristoffersen er håpet at den nye sjefen for Sjøforsvaret blir utnevnt så raskt som mulig.

Historisk

57 år gamle Solveig Krey er flaggkommandør og er i dag nestkommanderende i operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. Hun blir ofte omtalt som verdens første kvinnelige ubåtsjef, og har ellers jobbet i staben til Sjøforsvaret. Hun har også vært stabsoffiser i den franske marinens hovedkvarter i Toulen, og har i tillegg vært sjef for ubåtvåpenet.

Krey er for øvrig ikke den eneste søkeren på listen med tilknytning til Vesterålen. Det har også Sverre Nordahl Engesness fra Horten. Han var nemlig sjef for Kystvakten fra 2014 til 2017.