For dyrt å lage leirskole på Innlandet

En eventuell leirskole på Innlandet skole vil bli for dyrt, men Ungdomsrådet i Hadsel inviteres til å finne aktiviteter på skolen som gagner alle ungdommene i kommunen.

Dyrt: Det vil koste mer enn 12 millioner kroner å opprette leirskoletilbud på Innlandet skole. Skjermdump 

Hadsel

Det kommer fram i saken om leirskole, hvor kostnadsbildet viser at å gjøre byggene leirskoleklare er lite ønskelig. Prislappen er rundt 12 millioner kroner, i tillegg til at det må legges til rette for overnatting, matlaging samt bemanning. – Ungdomsrådet får i oppgave å utarbeide et forslag til aktivitet som alle ungdommer i Hadsel kan få muligheten til å delta på. Dette kan for eksempel være LAN, eller andre digitale aktiviteter, sier administrasjonen i sakspapirene. Saken skal behandles i oppvekstutvalgets møte 23. september.