«Fergekuttene skyldes prioriteringer, ikke manglende overføringer»

Andreas Øien Johannessen, Leder i Hadsel Høyre og Kommunestyrerepresentant 

Hadsel

«Det er ikke noe vi ønsker, men reduserte overføringer fra staten tvinger oss til å redusere kostnadene» blir det sagt fra fylkesrådet nå som sambandet Melbu-Fiskebøl kuttes med to skift og det innføres en lang, uproduktiv siesta i løpet av dagen. De eneste som «tvinger» fylkesrådet i å kutte i essensiell samferdsel, er fylkesrådets egne prioriteringer.

Nordland fylkeskommune fikk 435 millioner mer i 2020 enn forutsatt i egen økonomiplan. Et kjapt regnestykke viser at de frie inntektene i fylkesrådets egen økonomiplan var beregnet til å være 4.7 milliarder kroner, mens bevilgning fra staten kom seg på 5,1 milliarder. Resten av regnestykket er enkel matematikk.

Fylkesrådet har fått over 5 milliarder fra regjeringen, og har prioritert frikjøp av politikere i Norges dyreste styringsmodell. Et fylkesråd med seks medlemmer og en rådgiver koster over 15 millioner per år. Til sammenligning kan jeg legge til at Fylkesrådet nå har flere fylkesråder enn da fylkene hadde ansvar for sykehusene.

Fylkesrådet har bevilget nærmere 100 millioner til Europeisk kulturhovedstad i Bodø og flere millioner til nytt fylkeshus i Bodø, samtidig som det videregående skoletilbudet før jul ble markant kuttet i Vesterålen. Jeg nevner dette for å dokumentere at her er det viljen det gjør mest vondt i, og ikke overføringene.

Vi står ovenfor et krevende budsjettarbeid også i kommunen. Prioriteringene må gjøres, og til syvende og sist handler prioriteringene om hva vi har gått til valg på, kompromisser og redelighet. Vi kan velge å satse på en etat, og kutte i en annen. Da kan man ikke skylde på regjeringa fordi man har valgt å satse mer på en etat enn en annen. Da må man stå inne for sine valg, og si at frikjøp av politikere og nytt fylkeshus i Bodø var viktigere enn fergetilbudet mellom Lofoten og Vesterålen. Så enkelt, men så vanskelig.