«Hadsel Høyre må skille mellom øremerkede og frie midler»

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp)  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Tallene Hadsel Høyre viser til gjennom statsbudsjettet er i hovedsak øremerkede midler til blant annet skred- og rassikring og andre tiltak, det er ikke slik at vi kan disponere disse slik en vil. Hadde man fortsatt gitt Nordland den samme inntekten som tidligere ville det ikke vært et diskusjonstema engang med kutt mellom Melbu og Fiskebøl, det er altså ikke tilfelle. Det er ikke slik at vi som styrer i posisjonen i Nordland ønsker å gjøre kutt i tjenesteproduksjonen, vi er tvunget til det. De prioriteringene har Erna Solberg sin regjering gjort, med å vektlegge befolkningstall og ikke kompensere for avstander når midler til fylker og kommuner skal fordeles i Norge.

Derfor får både mange kommuner i Nordland og fylket mindre midler. Hva angår frikjøpte er dette en sak fylkestinget beslutter, høyre har også frikjøpte politikere på fylket. Jeg skal unnskylde Hadsel Høyre for å ikke være kjent med at ny fløy fylkeshus ikke er behandlet i fylkestinget enda, men dette prosjektet er således ikke igangsatt.

Når videregående skole ble diskutert fordelte fylkesrådet midler tilbake til utdanning, både Kleiva og andre tilbud i Vesterålen var diskutert da, men man ønsket å bevare dette. Da ble midler hentet fra nettopp samferdsel for å bevare linjetilbud etter lokale ønsker og prioriteringer.

Jeg forventer at Hadsel Høyre også er redelig og ser på inntektssystemet, ser tildelingene og skiller mellom øremerkede midler og frie midler. Det er de frie midlene som styrer tjenestetilbudet. De frie midlene er redusert kraftig. Dette har Senterpartiet advart mot helt siden regjeringen gikk inn kontordørene og vi ser konsekvensene nå. Vi kan ikke bruke investeringsmidler på drift i henhold til kommuneloven, på samme måte som kommunene ikke kan bruke havbruksfondet inn i driften sin.

Jeg er forundret over at Hadsel Høyre nesten legger det frem slik at vi vil kutte i tjenestene våre, det motsatte er tilfellet og adressen er Oslo.