Melbu-Fiskebøl reduseres fra fire to skift

Ferjesambandet mellom Melbu og Fiskebøl reduseres fra fire til to skift. - Det er ikke noe vi ønsker, men reduserte overføringer fra staten tvinger oss til å redusere kostnadene, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Hadsel

I praksis betyr det at det bare blir én kveldsavgang igjen på ruta. Dette melder Nordland fylkeskommune i en pressemelding fredag.

– Vi har vurdert ulike alternativer, og endt opp med en løsning med å videreføre dagens tilbud på dagtid, men bare tilby én kveldsavgang. Næringslivet og særlig Norlense, er avhengig av kveldsavgangen for å kunne ha pendling over fjorden, og i dialog med kommunene har vi derfor valgt å løse det på denne måten, forklarer fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Eneste mulighet

Bentzen er enig i at det ikke er heldig å redusere frekvensen på avgangene. Det vil berøre både innbyggere og næringslivet. Også ved at morgenavgangene i helgene blir tatt bort for å få den totale skiftplanen til å gå i hop.

– Jeg skulle selvsagt helst sett at vi kunne opprettholde samme frekvens. Men for å få reelle besparelser, er eneste løsning å redusere antall skift, underbygger Bentzen.

Håper på stabilitet

Med innsparingskrav på totalt 150 millioner kroner i samferdselssektoren, åtte millioner kroner for sambandet Melbu – Fiskebøl, er budsjettet nå i balanse for de kommende årene. Bentzen mener han nå kan tilby nordlendingene stabilitet i ferje og hurtigbåttilbudet framover.

– Vi har nå gjort de kuttene som er nødvendig for å tilpasse utgiftene etter inntektene. Dermed tror jeg vi kan tilby stabilitet og forutsigbarhet for næringsliv og innbyggere langs nordlandskysten, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Endringene vil trå i kraft fra 1. januar 2021.