– Extratomta til tingretten

Hadsel tapte runden og må betale 160 000 til motpartens advokat og også 55000 til sin egen.

Hadsel

Var ordføreren kjent med at «Ekstratomta» ble sendt til retten?

Det kostet over 12 millioner kroner å renske tomta i Sykehusbukta for olje og tungmetaller (VAs referat 28.08.20 fra Vesterålen tingrett to dager tidligere).

Ved at journalist fra VOL møtte opp i retten og ga kunnskap om partenes påstander – og siden redaktøren i VA trykket referatet, fikk allmennheten kjennskap til bruk av fellesskapets midler.

Det var Hadsel som gikk til retten. Kommunen ba om arrest i verdier til Stokmarknes Handelseiendom AS for sikring av 8,5 millioner som kommunen allerede gjennom flere anledninger hadde betalt ut til selskapet.

Fra kommunens side ble det innrømmet utbetalinger som man skulle ønske ikke hadde vært. De som var i involvert i salget, kjente ikke kontrakten godt nok.

Motparten stilte spørsmål med svikt i kommunens interne betalingsrutiner som årsak til at million etter million ble betalt ut (VA 28.08.20).

Hadsel tapte runden og må betale 160.000 til motpartens advokat og også 55.000 til sin egen.

Jeg var til stede som tilhører, kunne høre begge parters forklaringer og la merke til at dommeren ga dem rike muligheter til å fremme sine påstander og kommentere den annens ytringer.

Jeg mener det ble sagt at ved den siste utbetalingen som skulle ha vært i april 2019, da var også den kommunale ledelsen til stede i møte, og da skal det ha blitt nevnt ønske om at tema ikke kom til media.

I kommunestyrets novembermøte i fjor stilte jeg spørsmål med at den administrative leder ikke hadde villet svare journalist på spørsmål om hva oppryddingen i sykehusbukta hadde kostet. Da ble det svart at saka var i kontrollutvalget. I retten fikk jeg inntrykk av at beløpet var kjent vel et halvt år tidligere.

I samme nummer av Vesteraalens Avis leser jeg om redegjørelse i formannskapet dagen før om etableringen ute på Ekren, og også den redegjørelsen gjør at jeg sitter tilbake med spørsmål. Har kommunen nå tilstrekkelig kontroll?

Det virker blant annet noe diffust om det er kommunen selv eller Hadsel eiendom som sitter i førersetet og har ansvar for byggingen.

215 000 kroner er et ikke uvesentlig beløp i en kommune der det bebudes kutt også i lovpålagte oppgaver, og jeg synes det er rimelig at man får vite hvem som tok avgjørelsen om stevning for retten i «Sykehusbukta»

På spørsmål om det svarer kommunedirektøren i Hadsel i Bladet Vesterålen 17. d.m. at det er hans ansvar å sikre kommunens krav. Hva er det slags svar? Hadsel vant jo ikke, kommunen tapte. Eller tenkes det på oppfølging, en ny runde? Jeg finner at status per d.d. er at kommunen har tapt over 12 millioner.

Var formannskapet involvert eller var det kun administrasjonen som bestemte? En kommunes ordfører er ifølge kommuneloven § 6–1 dens juridiske representant og skriver under på dens vegne. Jeg ønsker avklart om ordføreren hadde noen rolle/ befatning med at saken ble sendt til retten. Hvis ikke ønsker jeg at ordføreren belegger legitimiteten for at det skjedde.