Krever politisk behandling av tidsmåling

Rødt Hadsel krever full politisk behandling av pilotprosjektet med tidsmåling av omsorgstjenesten i Hadsel kommune.

Geir Jørgensen i Rødt Hadsel.  Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Det skriver partiet i en pressemelding.

Mandag ble det klart at Hadsel kommune det neste året skal prøve tidsmåling i hjemmetjenesten. Det til tross for at Arbeidsmiljøutvalget i kommunen tidligere i år stemte ned å starte med tidsmåling. Fagforbundet har også uttrykt at de er imot en slik tidsmåling.

Kommunestyrerepresentantene fra Rødt Hadsel støtter Fagforbundet i kritikken av prosessen og krever at ordføreren snarest setter saken på dagsorden til formannskap og kommunestyre.

– Hvis det er slik at kommunedirektøren har så vide fullmakter at administrasjonen kan «stryke det som ikke passer» når to politiske utvalg avgir forskjellige vedtak i en sak, så må vi stramme inn fullmaktene. Det er helt klart. Når arbeidsmiljøutvalget har vendt tommelen ned, så har ikke kommunens ledergruppe noe med å fatte vedtak som strider imot, skriver Rødts kommunestyrerepresentanter Geir Jørgensen og Karen Hultgren Olsen i pressemeldingen.

Rødt Hadsel sier at de ikke godtar udemokratiske prosesser, og at de krever full behandling av pilotprosjektet i formannskapet og i kommunestyret.

– Vi kan allerede nå si at Rødt blir å stemme imot. Vi vil gi de ansatte i omsorgstjenestene den tillit de må ha for å utføre en best mulig jobb, så får heller stoppeklokka bli liggende igjen på rådhuset. Det blir ikke bedre omsorg av å telle sekunder, konkluderer de.