Økt samarbeid skal få flere gjennom videregående

For å gjøre overgangen mellom grunnskole og videregående skole bedre, må de to skoleslagene samarbeide tettere, mener Hadsel kommune og Nordland fylkeskommune. Derfor inngår de nå en treårig samarbeidsavtale.

Oppvekstsjef i Hadsel, Line Jeanette Pedersen.  Foto: Arkiv

Janne A. Fredriksen-Stokkers er rektor ved Hadsel videregående skole. 

Hadsel


– Hovedmålet med avtalen er å få flere elever gjennom videregående skole og da er det viktig å få til en god overgang fra grunnskole til videregående skole, sier ordfører Aina Nilsen i Hadsel kommune i en pressemelding.

Trygge rammer

Rektor ved Hadsel videregående skole, Janne A. Fredriksen-Stokkers sier at gode samarbeidsrutiner og tettere kontakt mellom kommune og videregående skole er svært viktig, fordi man har et felles oppdrag.

– Det er å gi den beste opplæringen vi kan og trygge rammer for de vi er her for, elevene, sier rektor ved Hadsel videregående skole, Janne A. Fredriksen-Stokkers.

Avtalen skal signeres førstkommende tirsdag og inneholder en rekke tiltak. Blant dem er gode overgangsrutiner mellom grunnskole og videregående, og som sikrer utveksling av relevante elevopplysninger for de svakeste elevene.

Alle tiltakene finner du i faktaboksen under:Kommer de mest sårbare til gode

Oppvekstsjef i Hadsel kommune, Line J. Pedersen, er glad for at det legges opp til et tett samarbeid mellom grunnskolen og videregående skole.

– Dette kommer spesielt de mest sårbare elevene våre til gode, for vi er avhengige av at de blir fanget opp i overgangen fra et skolesystem til et annet, sier Pedersen i pressemeldingen.

Hun peker også på viktigheten av at avtalen også handler om å samarbeide tettere med lokalt næringsliv.

– Like viktig som å gjennomføre skolegangen, er det å få seg jobb etterpå. Da er det viktig at elevene kjenner til alle de mulighetene som finnes lokalt, for vi ønsker jo å beholde flest mulig her i Hadsel, sier Pedersen.