Ber Hadsel ta imot 19 flyktninger i 2021

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har i et brev til ordføreren og kommunedirektøren bedt Hadsel kommuen ta imot 19 flyktinger neste år.

Bankplassen asylmottak, Melbu.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Hadsel

Direktoratet mener bosetting er et viktig steg i prosessen med integrering av flyktninger, og at kommuner som bosetter dem gjøren stor innsats.