Fem nye smittetilfeller i Hadsel

Lørdag er det påvist fem nye smittetilfeller av koronavirus i Hadsel. En av personene som har testet positivt er tilknyttet Melbu skole.
Hadsel

Det melder Hadsel kommune i en pressemelding lørdag kveld.

– Alle er knyttet til det samme utbruddet som allerede er kjent, melder kommunen.

Med de nye smittetilfellene har Hadsel kommune fått påvist ti positive koronatester de siste tre dagene.

– Den ene positive er knyttet til et klassetrinn på Melbu skole, og dette klassetrinnet og tilhørende lærere er nå å regne som nærkontakter. Disse vil bli kontaktet direkte for å avtale testing så snart som mulig, i løpet av kvelden eller søndag. Det er også påvist en smittet som har en nærkontakt på Riarhaugen. Denne nærkontakten er isolert. Vi understreker at det per nå altså ikke er påvist smitte på Riarhaugen, skriver kommunen, som vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av kvelden.

Riarhaugen er et heldøgnsbemannet bosenter på Melbu.

Lørdag kveld kom Hadsel kommune med en presisering:

«Hadsel kommune viser til pressemeldingen som er gått ut vedrørende den pågående koronasmitten i kommunen. Av teksten i pressemelding kan det virke som at det er mistanke om smitte på Riarhaugen heldøgns bemannede omsorgsboliger. Dette er pr. nå ikke tilfelle og pårørende som har sine boende ved de heldøgns bemannede omsorgsboligene på Riarhaugen behøver ikke å bekymre seg for sine slik situasjonen er i dag. Den nærkontakten som nevnes i pressemeldingen bor i Riarhaugen borettslag og blir fulgt tett opp av personell fra smitteklinikken i kommunen. Kommunen har satt i verk ekstra tiltak for å minimere risikoen for at smitte skal komme inn på Riarhaugen HDO, og vi tar smittevernet på høyeste alvor. Med bakgrunn i dette bør alt besøk utenfra unngås i kommende uke. Pårørende oppdateres i egen melding fra kommunen.»

Ekstraordinært formannskapsmøte

Lena Arntzen, ordfører i Hadsel (H), opplyser i en e-post lørdag kveld at det vil bli holdt ekstraordinært formannskapsmøte digitalt tirsdag. Dette på bakgrunn av smittesituasjonen som har oppstått i kommunen.

– I møtet vil formannskapet orienteres om smittesituasjonen, skriver Arntzen.

Hun opplyser også om at kommunestyremøtet 10. desember vil bli holdt digitalt, men at det nå ikke legges opp til at de ulike partigruppene tildeles grupperom på rådhuset under gjennomføringen av møtet.

– Møtet gjennomføres som planlagt på teams, og vi oppfordrer alle til å holde seg hjemme og gjennomføre møtet hjemmefra, skriver hun.