Sannes reagerer på kjemikaliebruk på Havfarmen

Nordlaks oppdrett gjennomførte i november kjemisk lusebehandling på Havfarmen, som skulle være en kjemikaliefri produksjon. Dette reagerer sortlandspolitiker Toine C. Sannes (MDG) sterkt på.

STOR KONSTRUKSJON: Havfarmen er 385 meter lang, 59,5 meter bred og har kapsitet til 10.000 tonn laks.   Foto: Øyvind Aukrust

Hadsel

Det er E24 som omtaler saken lørdag.

– Dette er å spille russisk rulett med det marine økosystemet. Et luseangrep på 2,3 millioner individer, med avlusing med kjemikalier som skader krepsdyr, gir enorme konsekvenser, sier Sannes, som er fiskeripolitisk talsperson i MDG, til E24.

Toine C. Sannes, fiskeripolitisk talsperson i MDG.  Foto: Arkivfoto

– En beslutning vi ikke tar lett på

Etter flere år med planlegging og venting kom Havfarm 1 til Vesterålen i sommer. En av fordelene med Havfarm 1 som er blitt trukket frem, er at passeringen i Havgapet utenfor Hadseløya, langt unna andre oppdrettsanlegg, vil ha en forebyggende effekt på lakselusa.

I 2018 sa Eirik Welde, administrerende direktør i Nordlaks, følgende:

– Havfarmen gir oss mulighet til å ta i bruk nye sjøområder som er langt unna andre anlegg. Også det er god forebygging mot lakselus. Hvis det blir behov for avlusing, så vil det skje ikke-medikamentelt ved bruk av varmt vann eller ferskvann ombord i Nordlaks sin nye brønnbåt, som også er under bygging. Vi gjør det vi kan for å unngå å måtte bruke legemidler i fremtiden.

E24 skriver at oppdrettsselskapet i november gjennomførte kjemisk lusebehandling på fisken i Havfarmen ved å mate laksen med fiskefôr tilsatt innsektsmiddelet teflubenzuron.

Lusegrensen er i Norge på 0,5 hunnlus per fisk. Ifølge Barentswatch har Havfarm 1 hittil hatt en topp på 0,22 hunnlus per fisk, og startet i samme periode med kjemisk lusebehandling.

Ifølge Lars Fredrik Marthinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks, er årsaken til at de har måttet bruke teflubenzuron i fôret et halvt års forsinkelse på den første nye brønnbåten de venter på. Brønnbåten, som er en viktig del av prosjektet, er forventet levert til Nordlaks rundt nyttår.

Til E24 viser han til at utviklingen for lakselus har gått sakte i anlegget.

– Nordlaks bruker ikke rensefisk på noen av våre lokaliteter for å fjerne lakselus fra fisken. Det er et bevisst valg, og med forsinket levering av brønnbåt stod vi overfor en beslutning om å bruke veterinære legemidler for å holde lakselusnivået lavt. Det er en beslutning vi ikke tar lett på, men som vi vurderte som den ansvarlige beslutningen i denne situasjonen, sier Martinussen til avisen.

Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks.  Foto: Øyvind Aukrust

Redd for konsekvensene

Ifølge avisen er en lusebehandling med teflubenzuron vanlig i oppdrettsnæringen, men bruken har blitt kraftig redusert på grunn av bekymring rundt skadevirkninger på krepsdyr.

Det er dette MDG-politiker Sannes reagerer på, og viser overfor E24 til at det finnes reker, hummer og raudåte i området der Havfarm 1 ligger.

– Nå ser vi med all tydelighet hvorfor utviklingskonsesjonene skulle gått til dem som ville forske på lukkede anlegg. Ikke til de som satser på et misvisende navn, på en enorm konstruksjon som ligger i en fjord, sier hun til avisen.

Sannes sier at hun forventer at Nordlaks er åpne om luseproblemene, og viser til at Havfarm 2 skal plasserer utenfor Tranøy i Hamarøy kommune. Marthinussen svarer til E24 at han synes MDG-politikeren feller en svært hard dom over et prosjekt som har vært i drift i fem måneder, og sier at Nordlaks skal være åpne om utfordringene som havbruksnæringen har.