Gaia Vesterålen med millionstøtte fra Forskningsrådet

Gaia Vesterålen får 13,2 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Det kunngjorde næringsminister Iselin Nybø i dag.

Ane Høyem (fremst), Anna Hultgren, Stein Inge Pedersen og Raymond Løveng er alle involvert i Gaia Vesterålen. 

Hadsel


Gaia Vesterålen skal bidra til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn ved å kombinere eksisterende og nytt innhold i museer ved hjelp av banebrytende teknologiske løsninger.

Det er en seier for hele næringslivet, lokalsamfunnet og Vesterålen at dette prosjektet nå har fått støtte. Denne forskningsstøtten vil generere mange kompetansearbeidsplasser i Nord-Norge, og vil bidra til at Sortland Museum kan posisjonere seg i front i opplevelsesnæringen.» Det sier seniorrådgiver Anna Hultgren Olsen i Egga Utvikling i en pressemelding.

– Vi er kjempestolte over denne tildelingen. Dette er det største forskningsprosjektet Museum Nord noen gang har vært en del av,» sier Geir Are Johansen, direktør i Museum Nord i pressemeldingen.

Betyr enormt mye

Prosjekteier for Gaia Vesterålen er Museum Nord-selskapet Lofotr Næringsdrift, avdeling Sortland Museum. Sentralt i prosjektet står utviklingen av et nytt opplevelsesprodukt. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en modell av Vesterålen. I tillegg skal det utvikles et opplevelsesbasert eksportprodukt. Prosjektet tar sikte på å demonstrere sammenhengen og den framtidige avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi.

– Støtten fra Forskningsrådet betyr enormt mye. Nå skal vi sette Vesterålen på kartet, både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal vise hvordan et lokalsamfunn kan gå foran når det gjelder å takle miljø- og klimakrisa,» sier prosjektleder for Gaia Vesterålen, Ane Høyem, ved Sortland Museum.

Stor tro på teknologi

Støtten fra Forskningsrådet på 13,2 millioner kroner er gitt gjennom ordningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet. Gaia Vesterålen er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forsking og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. Nordlandsforskning og Sintef Digital er forskningspartnere i prosjektet.

– I Sintef har vi en strategi for å støtte opp om FNs bærekraftmål, og den grønne omstillingen. Gaia Vesterålen gjør nettopp det. Vi har også stor tro på å bruke teknologi på denne måten for å engasjere lokalbefolkningen,» sier Jan Håvard Skjetne, forskningsleder i Sintef Digital.

Mer støtte

I tillegg til Lofotr Næringsdrift er Egga Utvikling, Deadline Media og Vesterålen IKT samarbeidspartnere i prosjektet. For partnerne har prosjektet stor betydning.

Gaia Vesterålen har også mottatt støtte fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DogA) og Innovasjon Norge. Totalt har prosjektet mottatt i underkant av 20 millioner kroner i støtte.

Tildelingen fra Forskningsrådet betyr enormt mye og gjør at Gaia Vesterålen kan starte tidlig i 2021. En av de viktige målsettingene i prosjektet er å kunne demonstrere Gaia Vesterålen i forbindelse med Bodø2024.