Får ha fisken stående tettere i Havfarmen

Forsinkelse i leveringen av ny brønnbåt har ført til utfordringer for Nordlaks. Nå har selskapet fått tillatelse til å la fisken stå tettere i to av Havfarmens merder.

Fisken i Havfarmen er fordelt i seks separate merder, som hver rommer omkring dobbelt så mye fisk som merdene i ordinære oppdrettsanlegg.   Foto: Arkivfoto/Øyvind Aukrust

Hadsel

Det skriver iLaks.no tirsdag.

Ifølge nettavisen søkte Nordlaks Mattilsynet om dispensasjon fra et krav som sier at tettheten to merder ikke kan overstige 25 kilo fisk per kubikkmeter vann. Årsaken til at selskapet søkte om dispensasjon var at de kom til å gå over tetthetskravet i en, muligens to merder. iLaks skriver at selskapet understrekte i søknaden at situasjonen for fisken i merdene er gode, at en overskridelse ville være fiskevelferdsmessig forsvarlig og at de fortsatt ville kunne ivareta de funksjonsmessige kravene som stilles. Nordlaks skrev i søknaden at de ville ha uttak av fisk så snart det lot seg gjøre.

Oppdrettsselskapet søkte om dispensasjon fra kravet ut januar i år.

Forsinket brønnbåt

Som kjent er levering av Nordlaks sin nye brønnbåt «Bjørg Pauline», som egentlig skulle leveres i august i fjor, forsinket på grunn av koronapandemien. I tillegg til dette må det ifølge iLaks gjøres en utbedring på en kobling fra brønnbåten «Inter Nord» til Havfarmen. Disse to forholdene mener Nordlaks ligger utenfor deres kontroll.

iLaks melder at Mattilsynet har innvilget Nordlaks sin dispensasjonssøknad. Den er gitt med forutsetning om at tettheten i merdene ikke må gå over 30 kilo fisk per kubikkmeter vann, at oksygennivået i vannet må overvåkes og det må settes inn tiltak for å bedre vannutskiftingen.

– Nærmer oss overlevering

Samtidig som Mattilsynet har gitt Nordlaks dispensasjon, mener de også at de ulike usikkerhetsmomentene som følger med å ha en utviklingstillatelse burde gjøre at selskapet er ekstra oppmerksomt og forsiktig med drift og beredskap. Ifølge iLaks mener Mattilsynet at Nordlaks mest sannsynlig visste om at den nye brønnbåten var forsinket da de satte ut deler av fisken i anlegget. Mattilsynet mener at det, før all fisken ble flyttet til Havfarmen i september, burde vært tatt en risikovurdering angående begrensninger i beredskapen frem til «Bjørg Pauline» er ferdig.

Mattilsynet mener at Nordlaks burde forutsett at koronaviruset kunne føre til forsinkelse for den nye brønnbåten, men er samtidig klar på at det er vanskelig å ta høyde for alle fremtidige hendelser og eventualiteter.

Lars Fredrik Marthinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks, sier til iLaks at arbeidet med den nye brønnbåten går fremover. I jula har den blitt dokksatt for å bli malt i rett farge.

– Det gjenstår commissioning på deler av utstyret, men nå nærmer vi oss overlevering fra verftet, uttaler kommunikasjonssjefen til nettavisen.


Uenighet om luseproblemet på Havfarmen

Naturvernforbundet spådde luseproblemer for Havfarmen og mener de nå har fått rett. Nordlaks sier de har løsningen klar like over nyttår.Sannes reagerer på kjemikaliebruk på Havfarmen

Nordlaks oppdrett gjennomførte i november kjemisk lusebehandling på Havfarmen, som skulle være en kjemikaliefri produksjon. Dette reagerer sortlandspolitiker Toine C. Sannes (MDG) sterkt på.