Derfor må de fleste vente på koronavaksine

– Vi har ikke anledning til å gjøre endringer i prioriteringene som er bestemt fra staten, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Martin Larsen Drageset, smittevernlege i Hadsel kommune.   Foto: Øyvind Aukrust

Hadsel


Denne uken fikk Hadsel 30 vaksinedoser. Det monner lite i en kommune med over 8000 innbyggere. I tillegg skal alle ha to doser av koronavaksinen, med tre ukers mellomrom.

– Vi får et svært begrenset antall vaksiner nå i starten, det vil derfor gå en del uker før vi får vaksinert mange, sier Martin Larsen Drageset i en pressemelding fra Hadsel kommune.

Legetjenesten får mange henvendelser fra personer som av ulike årsaker ber om å bli prioritert for koronavaksine.

– Det er to grunner til at vi ikke kommer til å gjøre endringer i prioriteringslistene som er bestemt av staten. For det første er det ikke åpnet for det, så vi har rett og slett ikke mulighet til å gjøre det, for det andre vil det kreve svært mye arbeid å gjøre enkeltvurderinger og det har vi ikke kapasitet til, sier Drageset.

Skal få dette til

Ut fra prioriteringslista er det imidlertid først etter at alle innbyggere over 75 år er vaksinert, at personer med sykdommer/medisinske tilstander kan prioriteres.

Det er ifølge Drageset krevende å få koronavaksineringen på plass i tillegg til drift av smitteklinikk og smittesporing ved covid-19-tilfeller. Dersom det skulle komme et lokalt smitteutbrudd i vaksinasjonsperioden, vil det høyst sannsynlig føre til forsinkelser av vaksinasjonsprogrammet.

– Vi skal få dette til og utbruddet i desember viste at vi har stor kapasitet når det virkelig trengs, men vaksinasjon er noe som vil kreve mye arbeid fra oss i mange måneder. Derfor er vi avhengige av at alle innbyggere følger nøye med på informasjonen som blir gitt og forholder seg til prioriteringslisten som er bestemt, sier Drageset.

Medisinsk prioriteringsliste

Han understreker at han ikke har inntrykk av at det er personer som prøver «å snike» i vaksinasjonskøen og at det kan være gode personlige grunner til at noen ønsker prioritet, men at Hadsel kommune utelukkende kommer til å forholde seg til den nasjonale prioriteringslista.

I tillegg til aldersgrupper som prioriteres, har Folkehelseinstituttet laget en liste (under) over medisinske årsaker som gir prioritet for koronavaksine. De skriver også at annen svært alvorlig sykdom kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 og at vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Fortløpende informasjon

Vaksinene de første ukene vil gå til beboere på sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger, personer over 85 år og utvalgte helsepersonellgrupper. De som har hjemmetjenester vil bli vaksinert og få informasjon fra tjenesten. Alle over 85 år som ikke har kommunale tjenester, vil bli kontaktet på telefon.

– Det er også viktig å understreke at når det gjelder helsepersonell kan vi bruke maks 20 prosent av vaksinene på denne gruppen, så det vil gjelde svært få i starten, sier Drageset.

Informasjon om vaksinering, vil ifølge smittevernlegen komme fortløpende til de ulike gruppene, både om timebestilling og sted for vaksine.

– Sannsynligvis vil de første månedene gå med til å vaksinere de høyest prioriterte gruppene, så det kan gå lang tid før de fleste får mer konkret informasjon. Hadde vi visst når vi kan forvente større antall doser og hvor mange det da er snakk om, kunne vi planlagt vaksinasjon langt fremover, men det vet vi rett og slett ikke, sier Drageset.