Melbu-Fiskebøl berget ut 2022

Sambandet Melbu – Fiskebøl blir ikke endret før neste anbudsutlysning, og vil gå som før fram til 1. januar 2023. opplyser Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent- Joakim Bentzen.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, Sp, Senterpartiet  Foto: Thor-Wiggo Skille

Hadsel


– Vi har sett at det er lite hensiktsmessig å gjøre endringene nå, og vil jobbe for å finne alternative løsninger i neste runde. Innsparingskravet forskyves til nytt anbud skal tre i kraft 1. januar 2023, fastslår fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Forhandlinger med transportselskapet Torghatten Nord, har synliggjort at det ikke er mulig å oppnå de besparelsene som var ønsket, og som var forutsetning for de planlagte rutekuttene. Fylkesråd Bentzen mener derfor besparelsene man vil kunne oppnå, ikke står i forhold til de relativt store endringene i tilbudet som var foreslått.

– Det er alltid mer kostbart å gjøre endringer i et allerede eksisterende anbud, enn det man kan få til ved utlysning av nytt anbud, forklarer Bentzen.

Ser på innsparingsmuligheter

Nå ser fylkesrådet på om man i stedet kan oppnå de planlagte besparelsene når nytt anbud skal lyses ut, og tre i kraft fra 1. januar 2023.

– Det eksisterende anbudet løper ut 2022. Når vi lyser ut neste anbud kan vi se på andre innsparingsmuligheter. Noe som kan medføre mindre inngripende endringer når det kommer til rutefrekvens, enn de forslagene som lå på bordet i denne runden. Vi kan eksempelvis se på om vi kan nyttiggjøre oss ulike fergestørrelser på sommer og vinter, utdyper fylkesråden.

Glade gruppeledere

Gruppelederne for Senterpartiet i Hadsel, Trude Lind og gruppeleder for Arbeiderpartiet i Hadsel, Åge Rusten samt fylkestingsrepresentantene Siv Dagny Aasvik (AP) og Kurt Jenssen (SP) ble orientert om utviklingen tirsdag ettermiddag av fylkesråden og fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

– Senterpartiet har holdt en jevn og god dialog med fylkesråden i lang tid. Vi har kommet med innspill og forslag over svært lang tid. Det er derfor svært gledelig at vi nå forstår at fergen kommer til å fortsette å gå som i dag i alle fall ut 2022, sier Kurt Jenssen i en pressemelding.

– Vi har overfor fylkesrådet beskrevet betydningen som fergesambandet har for Hadsel og Lofoten og Vesterålen, så vi er kjempeglade for utfallet i dag, legger Aasvik til.

Vil sikre investeringer

Kvartetten mener det nå er viktig å jobbe konstruktivt med tanke på å sikre de investeringer som Hadsel kommune har gjort på Fiskebøl og Strandlandet, i tillegg til det arbeidet som gjenstår i forbindelse med å bygge oljevernsenteret.

– Det er også svært gledelig at fylkeskommunen vil se på mulighetene for en lav/nullutslippsferge for dette sambandet sier Jensen, og legger til:

– Vi vet at Trollfjord Kraft har sett på muligheten for å kunne forsyne en slik løsning med strøm både på Melbu og Fiskebøl. Nordlaks jobber også med LNG-hub på Børøya. Vi er også svært tilfreds med at det ses på alternative løsninger med tanke på materiell.