Lys på kirkeveien

Hadsel Kirkes Venner brenner for bedre belysning rundt kirka.

Hadsel kirkes venner: Ingrid Bergquist (t.v.), Kjell Karlsen og Anne-Kirsti Sandvin i bresjen for å få belysning ved Hadselkirka.  Foto: Idar Ovesen

Hadsel

For noen år siden hadde Hadsel Kirkes Venner (HKV) en stor aksjon for å skaffe belysning til parkeringsplassen på nedsida av kirka, og veien opp til kirka.