Kan spare penger:

Disse kan miste kommunalt gatelys og brøyting av veiene

Flere veier i kommunen kan miste kommunalt gatelys og brøyting. Kirkegårdene og veien dit, vil også bli berørt.

Hadsel kommune kan spare mange penger på å klassifisere veier og veilysanlegg som private. Flere av veiene slipper de da også å betale for brøyting på, kan man lese av saksfremlegget til neste møte i Hovedutvalg teknisk. Arkivfoto 

Hadsel

Det kommer fram i sakspapirene til neste møte i Hovedutvalg Teknisk. Der har kommunaldirektøren laget ei innstilling om nedklassifisering av kommunale veier og veilys. Utvalget må lage ei innstilling til formannskapet, som igjen fremmer saken for Kommunestyret, som har det avgjørende ordet i saken.