Enstemmig positivitet til turnhall

Formannskapet er like positive til turnhall på Melbu som oppvekstutvalget, men mener samtidig at det må ses på finansiering av gymsal til Stokmarknes skole først.

Etterlyste fremdrift: Venstres Renathe Eriksen ønsket informasjon om hvordan det lå an med etableringen av gymsal på Stokmarknes skole. Slik det ligger an nå, er ikke finansieringen på plass fra fylkeskommunen, og Hadsel kommune kan måtte bygge den etterlengtede gymsalen alene til neste år.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Formannskapet i Hadsel vedtok enstemmig å gå for den opprinnelige innstillingen fra kommunedirektøren i saken om støtte til turnhall på Melbu. Rent praktisk er det liten forskjell på hva oppvekstutvalget vedtok, siden det ikke kommer penger før økonomiplanen for perioden 2022-2025 revideres.