Nordlaks-utvidelse i formannskapet:

– Skulle vært avvist

At det tar tid å komme gjennom de mange prosessene lokaldemokrati og administrasjon krever, bør ikke være et argument for å gå utenom normal saksbehandling, var tilbakemeldingen Rødts Geir Jørgensen hadde på saken om utvidelse av Nordlaks.

Lite imponert: Rødts Geir Jørgensen i Hadsel formannskap var lite fornøyd over at Nordlaks kunne omgå saksgangen i kommunen. - Det er ingen forsinkelse at prosessene i et godt demokrati skal gå sin gang, sa Jørgensen.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Saken, som gjelder utvidelse av Nordlaks sine arealer på Børøya, vil gi opptil 350 nye arbeidsplasser i nærområdet og økt tilflytting til regionen. Som følge av havfarm-prosjektet må næringsgiganten utvikle området ytterligere for å bygge ut produksjonen. De søkte Hadsel kommune om å få innvilget byggesaken, før detaljplanen var ferdig. Dette var ikke alle like fornøyde med å få på bordet.