Ja til turnhall betyr ikke åpen lommebok

Gymsal på Stokmarknes prioriteres

Uansett hvor positive politikerne er til turnhall på Melbu, kan de ikke hoppe bukk over usikker kommuneøkonomi er signalene fra deler av kommunestyret. Og gymsal på Stokmarknes skole har prioritet.

Skeptisk: Stig Sørmo (Sp) uttalte sterk skepsis og bekymring for å si ja til turnhall, gitt usikker kommuneøkonomi.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Oppvekstutvalget ville utsette, formannskapet sa ja – men at søknaden fra Melbo Turnforening skulle vurderes i forbindelse med revidering av økonomiplan – og kommunestyret sa tja.