Halvering av startlån i 2021

Etter at det ble utbetalt 23 millioner kroner i startlån i 2020, har Hadsel kommune halvert potten i år. Og det skal prioriteres strengere hvem som skal få.
Hadsel

Vegard Melchiorsen er klar på at den kommunale startlånsordningen vil prioriteres brukt for dem som trenger en hjelpende hånd til å komme seg inn på boligmarkedet. De som ser det som et greit lån for å pusse opp boligen vil få et klart nei i 2021.