Pandemien parkerte Montessori-fremdriften

I årsmeldingen sin sier styret i Sandnes Montessoriskole at smittevernhensynet utelukket normal aktivitet i 2020 og at styret nå har planer om en "vekkerunde" blant medlemmene.

Optimist: Håkon Østgård har fremdeles tro på at det skal finnes lokaler til etablering av en Montessoriskole i Hadsel. Samtidig har pandemien stoppet mye av fremdriften i 2020.  Foto: Arkiv: Per E. Knudsen

Hadsel

I en epost til VA gjør nestleder i Sandnes Montessoriskole, Håkon Østgård, det klart at håpet om å etablere en privatskole i Hadsel på ingen måte er slukket. Selv ikke etter ett års inaktivitet.